Zápis z pastorační farní rady 9.2.2023

Bod.1

Prvním diskutovaným tématem byla potřeba obnovit farní společenství – vytvořit příležitosti pro setkávání farníků, rodin s dětmi, mládeže,atd..tak aby se vzájemné vztahy udržovali, prohlubovali, vznikali nové… Některá společenství se po kovidem znemožněném setkávání již neobnovila ( setkávání mužů, maminek s malými dětmi v pastoračním centru v dopoledních hodinách, mládež apod.).
Shodli jsme se, že nápady na různé akce nechybí. Chybí jednotlivé nápady dotáhnout do konce a jednotlivci, kteří by se realizace ujali a vytrvali.
Výsledkem této diskuze jsou nakonec konkrétní datum krátkých výletů ke kapličkám v našem okolí.
Výlety by se uskutečňovali pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4. , vedené Otcem Františkem.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém  21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 18.6., vedení se ujme pan Bolf.

Další termíny a trasy budeme plánovat na dalším setkání FR.

Bod 2.

Společné farní smažení vaječnice při slavnosti seslání Ducha Sv. opět zorganizujeme. Uskuteční se  v sobotu 27.5, detaily akce se budou plánovat opět až na dalším setkání FR.

Bod3.

23.2. čtvrtek proběhne v naší farnosti rekolekce kněží vsetínského děkanátu a prosíme farníky, kteří by chtěli v daný den pomoci na pastoračním centru s obsluhou, případně něco k pohoštění připravit, aby se spojili s Helou Vašutovou,Lenkou Holčákovou nebo s Otcem Františkem.

Bod  4.

Oficiální dopisem k datu setkání FR  paní Barošová oznámila ukončení ze zdravotních důvodů veškerých činností v kostele, s prosbou, aby nástupci, kterého FR najde, mohla předat potřebné informace o jednotlivých činnostech, které až odsud vykonávala sama.  Pokud by jste se někdo z vás farníků této služby chtěl ujmout, případně nabídnout svou pomoc na některou jen dílčí práci, kterou byste mohli vykonávat pravidelně a dlouhodobě, zkontaktujte Otce Františka nebo některého z členů FR.
Velké úklidy, které pravidelně probíhají-před Velikonocemi, před poutí, Vánocemi, už své termíny mají, jsou venku ve vývěsce a budou probíhat vždy v odpoledních hodinách, aby se mohli zapojit i pracující farníci.
Připomínáme, že páteční úklidy probíhají vždy po večerní mši sv. a jsou určeni vedoucí, kteří mají daný pátek úklid na starosti. Rozpis najdete ve vývěsce, můžete se připojit.

Bod 5.

V postní době budou probíhat křížové cesty každou středu a pátek v 17.30, páteční křížová cesta bude přizpůsobena  pro děti.
V neděli budou křížové cesty již tradičně v 10.00 před hrubou mší svatou a  povedou je opět jednotlivé skupiny, jak tomu bylo v minulých letech. V pořadí :Maminky, Otcové, mládež, seniorky, senioři, rodiny.

Bod6.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích zůstává stejný jako v předchozích letech.

  • Zelený čtvrtek v 18.hod,
  • Velký pátek v 15.hod,
  • Vigilie Bílé Soboty by mela být po západu slunce, začátek je v 20.00
  • Velikonoční neděle v 9.00 a 10.30
  • Velikonoční pondělí jedna mše svatá v 9.00

Bod 7.

Diskutovali jsme i potřeby věnovat se více dětem ve farnosti, snažit se vytvořit prostor k setkávání dětí.
Zatím jsme se shodli na sloužení děkovné mše sv. 30.6. pro děti – na konci školního roku, jako poděkování za celý školní rok a mši bychom pro ně uspořádali táborák.
Doufáme, že pokud bude více příležitostí pro vzájemné setkávání ve farnosti,  vytvoří se časem i nové společenství mezi dětmi ve farnosti.
(Prosíme o modlitby za naši farnost, za nás jednotlivě, abychom neztratili touhu se setkávat a  abychom dokázali věnovat svůj čas i pro růst farního společenství.)

Bod 8.

Slovenská Obec Babín, se kterou mají VK partnerství, darovala Obci VK dřevořezbu kříže s bustou Krista, tu obec nyní předala farnosti. Dosud kříž zůstává na pastoračním centru. Jako důkaz toho, že si daru vážíme, jsme hledali místo, kam ho umístit.  Navrhovaný byl  prostor vchodu do kostela i s tabulku s věnováním. Na umístění jsme se zatím nedohodli a vše je otevřené k diskuzi.

Bod9.

 Dalším diskutovaným návrhem bylo vytvoření křížové cesty v terénu v blízkosti kostela, pouze na postní dobu, např. na Bukurišku k hrobu kněze Vindiše, tak aby sloužila pro individuální modlitbu. Závěrem je, že v tomto roce realizace nebude, k diskuzi zůstává případně na další rok. Budeme čekat i na případné vaše reakce.

Bod 10.

Byla diskutována i akce Končiny, se závěrem, že farnost jejím pořadatelem nebude.
Realizace se ujalo nakonec Dědictví Velkých Karlovic, které vás i touto cestou zve toto úterý do restaurace u Muzea, podrobnosti najdete na plakátcích.

Příští setkání FR bude 15.5.