Setkání otců

Otcové – setkávání probíhá 1x za měsíc pod taktovkou našeho duchovního otce Františka na faře, vždy v sobotu v podvečer. Náplní je četba z písma, zamyšlení se nad daným textem, sdílení a samozřejmě pohostinná a uvolněná atmosféra zakončená trnkovou desinfekcí.