Obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné

EHP-fondy_Logo

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Více čtěte zde:
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907

Publikované články v novinách a internetu

ČT 24 – 1. dubna 2016

16. 3. 2016 Karlovický kostelík dostal po třiceti letech nový šindel

Zima 2015 – Karlovský zpravodaj

Česká televize 29. července 2015

Léto 2015 – Karlovský zpravodaj

12. 6. 2015 Pryč s červotočem. Vzácný kostel opraví.

11. 6. 2015 Nový kabát pro unikátní dřevěný kostelík. PODÍVEJTE SE

8. 6. 2015 Na obnovu dřevěného kostela na Valašsku poslouží dvacet tisíc šindelů

6. 6. 2015 Karlovský kostel dostane nový šindel

3. 6. 2015 Unikátní dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích dostane nový plášť

Zima 2014 – Karlovský zpravodaj

Tisková konference 3. 6. 2015

V rámci projektu obnovy kostela proběhla 3. 6. 2015 tisková konference na záhájení stavebních prací. Tiskovou zprávu naleznete zde: TZ Velke Karlovice

Výběr dodavatele

Dne 5. května 2015 rozhodl zadavatel, Římskokatolická farnost Velké Karlovice, v souladu s výsledky jednání hodnotící komise, o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Obnova střechy a opláštění  kostela Panny Marie Sněžné“. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky naleznete zde: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka na projekt  „Obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné“ 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě dřevěného kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, týkajících se dřevěných částí kostela (krovy, šindele, podlaha na kůru) a zvonů. Kostel je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 28932/8-349. Vzhledem k této skutečnosti k základním požadavkům na realizaci patří maximální respekt k dochovaným originálním částem, a maximální využití materiálů a technologií dobového stavebnictví.

 • Výzva k podání nabídky: 01 výzva
 • Zadávací dokumentace: 02 zadávací dokumentace
 • Kompletní zadávací dokumentaci k výzvě ke stažení naleznete zde: zadavaci_dokumentace
 • Datum vyhlášení: 9. 4. 2015
 • Konec lhůty pro podání nabídek: 24. 4. 2015 v 10:00hod
 

O projektu

Cílem projektu je obnova kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Tento kostel tvoří cenné historické jádro obce a je vzácnou stavbou v celém okolí. Předmětem obnovy je výměna dožilé šindelové krytiny, lokální obnova poškozených prvků spojených se střechou (části historických krovů, latění, věžička kostela), kde hrozí nebezpečí z prodlení. Poškozené prvky krovu budou ošetřeny, plombovány, protézovány či vyměněny za shodné. Dále bude provedena údržba zvonotechniky, obnova šindelového opláštění kostela a obnova dožilé podlahy kůru. Obnovou se zastaví jejich další degradace dřevoškůdci.

Základní informace projektu

 • Název projektu: Obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné
 • Program: Finanční mechanismus EHP 2009-2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
 • Programová oblast: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.
 • Registrační číslo projektuEHP-CZ06-OV-1-022-2014
  Přidělený grant: 5.048.487 Kč
 • Partneři projektu: Obec Velké Karlovice a Arcibiskupství Olomoucké
 • Datum realizace projektu: 12.1.2015 – 31.3.2016
 • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
 • Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.