CPR Vsetín

Centrum pro rodinu ve Vsetíně bylo zřízeno jako pobočka arcidiecézního Centra pro rodinný život v Olomouci. Toto Centrum pro rodinu vytváří a podporuje aktivity, zaměřené na podporu křesťanské rodiny a rodinného života v děkanátu Vsetín. Poslání děkanátního střediska je zejména:

  • podporovat prorodinné klima v děkanátu
  • podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství
  • podílet se na přípravě snoubenců na manželství
  • vytvářet programy pro aktivity dětí, manželů a rodin
  • podporovat programy pro úplné i neúplné rodiny a jednotlivce
  • pomáhat manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině
  • zprostředkovat poradenskou službu rodinám
  • poskytovat informační služby pro rodiny
  • podporovat programy a aktivity pro seniory

vsetin.dcpr.cz

https://www.facebook.com/groups/541404731388704

https://www.facebook.com/cprvsetin/

kontakt: 731 402 033, cprvsetin@ado.cz


Akce jsou pravidelně aktualizovány na web stránkách a fc profilech.