Kronika farnosti

V prvních dvou částech si můžete přečíst o všech událostech, které doprovázely výstavbu Karlovského kostela /formát PDF/. V třetí části je nekorigovaná Kronika do roku 2011. 

Stavba chrámu Páně v kronice 1. část

Stavba chrámu Páně v kronice 2. část