Ministranti

Stránka ministrantů arcidiecéze olomoucké: www.ministranti.info

Ve farnosti máme cca 20 ministrantů různých věkových kategorií. Setkáváme se dle potřeby kněze, cca 1x za dva měsíce nejenom na přípravách liturgie, ale i na jiné akce. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ministranské výletní odpoledne

V sobotu 25.1.2020 se uskutečnil ministrantský výšlap z Velkých Karlovic – Příschlopu na horskou  chatu Portáš v Novém Hrozenkově.

Tuto akci vedl zkušený horal a sportovec otec František, doprovázen třemi o něco méně zkušenými tatínky a samozřejmě tlupou deseti mladších ministrantů, kteří nachodili nejméně jednou tolik, protože byli jako molekuly v buňce. Tento vydařený výlet, v nádherné mírně mrznoucí krajině, byl fantastický a požehnaný. Cílem a motivací snažení byly slíbené „borůvkové knedlíky“, tím pádem cíle dosáhli úplně všichni. Shodli jsme se, že tato akce nebyla určitě poslední.

Poděkování patří dalším rodičům, kteří nás ochotně dovezli na start výletu i odvoz zpět z parkoviště ve Vranči.

Výlet nejaktivnějších ministrantů 2014

Podzim konečně nabídl čas, aby ti nejaktivnější ministranti dostali odměnu. Tentokrát to byl výlet do Nitry. Na Kalvárii doslova na skále je postaven mateřský dům Společnosti Božího Slova. V něm je misijní muzeum, které se klukům moc zamlouvalo.

Nad domem v kopci je postavena Kalvárie, která slouží poutníkům k modlitbám.

Pohledem na východ od Kalvárie je vidět vrch Zobor.

Vrcholem programu byla návštěva Topoľčianskeho hradu, který sloužil taky Husitským vojskům.