Monthly Archives: Leden 2024

Večer chval – pátek 9.2. v 19:00

Milí farníci, srdečně Vás všechny zveme na večer chval u nás v Karlovském kostele 9.2. Nenechte si tuto krásnou akci ujít 🙌🕊️ Těšíme se na Vás 🤗
Společenství Velké Karlovice & Společenství ProjektON Valašské Klobouky


Lidovecký ples – sobota 10.2. od 19:30


Národní týden manželství

Stezka manželů je k individuální procházce připravena od 3.2. 2024 ve Francově Lhotě. a celý týden zakončíme 18.2. společným výšlapem taktéž ve Francově Lhotě.

Zveme manžele všech věkových kategorií k oslavě manželství. Připraveny jsou tyto programy: Večery pro vás dva s přednáškou, večeří., dezertem i kávou, v Karolince 12. 2.  a ve Vsetíně 15. 2.. Na večery je nutné se přihlásit na webu Centra pro rodinu děkanátu Vsetín.


Neděle Božího slova 21.1.

https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova
https://www.pastorace.cz/aktuality/nedele-boziho-slova
https://www.liturgie.cz/clanky/a/nedele-boziho-slova-1


Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.1.-25.1.

Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu.

více informací a texty ke stažení naleznete zde: https://www.cirkev.cz/texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2024_30283


Manželské večery


Tříkrálová sbírka 2024

Ve dnech 5. – 7. ledna 2024 nás opět navštíví Tři králové. Prosím otevřete jim své dveře a přijměte jejich požehnání pro svůj dům. 

https://www.nhrozenkov.charita.cz/jine-aktivity/trikralova-sbirka/rocnik-2024/


Zobrazit více »