Farnost 2019

Dne 19.5.2019 proběhlo první svaté přijímání.

Celkem poprvé přijalo svátost eucharistie sedm dětí, z toho pět děvčat a dva kluci. Přípravu i mši svatou vedl P. František Kantár a vše se neslo v duchu lidové tradice, kdy nejen děti, ale i rodiče a příbuzní podpořili slavnost ve valašských krojích.

 

 

 

 


Dne 16.11.2019 se uskutečnila slavnost svatého biřmování.

Slavnosti je přítomno 22 biřmovanců. Roční přípravu vede P. František, případně jeho pozvaní hosté. Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík. Biřmování v naší farnosti bylo naposledy 30.10.2011.

 

 

 

 

 


Svěcení kapliček roku 2019 

  • kaplička na Člověčí

V údolí Léskové v části zvaném Člověčí, byla 29.7.2019 vysvěcena zcela nová kaplička paní Kateřiny Provázkové, která je zasvěcená Božímu milosrdenství. Mši svatou, které se účastnili čtyři kněží a široká veřejnost, celebroval P. Petr Dujka.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • kaplička v Jezerném u Vašutů

V údolí Jezerné byla 7.9.2019 vysvěcena nová menší kaplička rodiny Vašutovy (pod Jezerem), jako poděkování za zázrak uzdravení dcery. Vysvěcena byla Panně Marii Pomocnici křesťanů. Mši svatou celebroval P. Petr Dujka, a světil P. Karel z Indonésie, za přítomnosti P. Františka, rodinných příslušníků a blízkých přátel a známých.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • kaplička na Štucově

Na začátku listopadu došlo k vysvěcení kapličky v Pluskoveckém údolí v části zvané Štucov. Tato kaplička svým tvarem, ale i menším rozměrem připomíná kapličku na Štrčkové (obě kapličky na sebe vidí). Vysvěcení vedl P. František, za přítomnosti známých a sousedů z nejbližšího okolí.


Velký pátek – 2019

Je to den velikého utrpení, které si v naší obci připomínáme pochodem křížové cesty se 14 zastaveními. Začátek je z údolí Léskové (bývalá celnice, nebo hotel pod Javorem) směrem ke kostelu Panny Marie Sněžné. Délka trasy je 9km. Účastnilo se kolem 70 lidí, kde bylo mezi nimi i spousta dětí a dva knězi (P. František a P. Pavel).

 

 

 

 

        

 


Otec Pavel ze Slovenska – 2019

Na pozvání našeho kněze přišel do farnosti po dobu cca 4měsíců P. Pavel ze Slovenska. Oba duchovní otcové se krásně doplňují a doprovázejí nás při pastoraci. Je velkým příznivcem naší malé scholy, a říkal jim „Sněženky“ 🙂 Poslední jeho sloužena mše u nás byla 28.4.2019, při které daroval farnosti ručně malovaný slavnostní ornát s motivem našeho kostela a Panny Marie. Nyní působí na Slovensku v Dětvě.

 

 

 

 

 


Otec František 50 let + sv. Mikuláš 2019

Náš duchovní otec František slaví krásné výročí, rovných 50 let. Gratulace proběhly po mši svaté, která se konala 8.12.2019. Spolu s ním sloužilo 5 kněží a velké farní společenství. „Otče Františku děkujeme za Vás, modlíme se a vyprošujeme Vám Boží milosti a nadále ať Vám to po naších kopcích stále běhá (velký sportovec).

Dokonce nás na závěr navštívil sv. Mikuláš, který byl výborně naladěn a obdaroval nejen děti, ale i spoustu dospělých.

 

 

 

 


Advent 2019 – Roráty

Také letos se po šest ranních jiter konaly v karlovském kostele rorátní mše svaté. Účast dětí i dospěláků byla krásná, zapojení do úkolů chvályhodné a ranní snídaně na „pastoráku“ vynikající. Velké poděkování všem maminkám (i tatínkům) :-D za obětavost a ochotu při organizaci.