Monthly Archives: Červen 2021

Pomoc po tornádu

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem.

Aktuální informace naleznete přímo na jejich web stránkách:

https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/