Zpět na stránky farnosti...

Test temperamentu

Obsah:

Úvod do testu
Otázky na vypracovávanie
Charakteristika jednotlivých temperamentov


Úvod


Otázky

Pokud na otázku odpovíte kladně, zaškrtněte políčko, pokud záporně, nechejte políčko nezaškrtnuté.

 1. Uspěji tam, kde jiní selhávají. Ne snad proto, že moje plány jsou lepší, ale proto, že jdu vytrvale za svým cílem, zatímco druzí se vzdávají.
 2. Zjevné okolnosti, zmatek a napětí mě obvykle díky mé klidné, vyrovnané povaze nevyvede z míry.
 3. Domnívám se, že umím poměrně dobře odhadnout nebezpečí a překážky, se kterými se setkávám při provádění svých plánů.
 4. Nadšení některých lidí mě unavuje a mám pocit, že já je zase svým klidem dráždí.
 5. Většinou nevyhledávám jako první kontakt s druhými. Raději čekám, až lidé přijdou za mnou.
 6. Moje schopnost vést je spíše výsledkem mého úsilí a vytrvalosti než nadání.
 7. Neumím s lidmi dost dobře konverzovat, ale umím je poměrně přesně hodnotit a posuzovat.
 8. Přicházím často pozdě a zapomínám, co jsem si předsevzal.
 9. Jsem spíše člověk, který stojí pevně po boku svých několika přátel.
 10. Nechávám se motivovat množstvím lidí nebo situacemi. Pokud jsou aktivní jiní, tak i já. Pokud ne, tak já také ne.
 11. Mám vlastní motivaci. Pokud je třeba něco udělat, tak nejsem spokojen, pokud není práce dokončena.
 12. Raději dělám něco sám, např. čtu, než abych se účastnil programu, kde je hodně lidí.
 13. Když jsem se rozhodl, kladu si znovu a znovu otázku, zda to bylo správně.
 14. Hodně pomáham jiným jen s polovičním nadšením, protože si hluboko ve své duši říkám, že mám lepší plán a jednoduchší řešení.
 15. Mám sklon znovu a znovu vzpomínat na to, čím mi kdo ublížil.
 16. Mám radost ze života a zdá se, že můj postoj nakazí i jiné.
 17. Rád si v duchu znovu a znovu přemítám minulé události a prožívám je.
 18. Mám poměrně bystrý úsudek a můžu plánovat daleko do budoucnosti.
 19. Možná by jsem byl víc společenský, kdyby jsem se neobával, že budu lidmi odmítnutý.
 20. Jsem rád tam, kde se stále něco děje.
 21. Jsem mrzutý, když mě jiní ignorují anebo mě neberou na vážně.
 22. Mnozí se domnívají, že jsem rozený vůdce, protože mám sklon k tomu, aby jsem bral věci do vlastních rukou.
 23. Vím, co chci a obyčejně se dokážu natolik soustředit, že svůj cíl dosáhnu.
 24. Mám sklon uchovávat hněv vůči lidem, kteří jsou na mě hrubí.
 25. Jsme citově založený a mnohé věci mě lehko znepokojí.
 26. Musí to být opravdu něco drastického, aby jsem se buď rozčílil nebo nadchnul.
 27. Na různe podněty reaguji spíše vyrovnanými pocity.
 28. Když občas vidím, jak se dva lidi smějí, kladu si otázku, zda sa nesmějí náhodou mě.
 29. Jsem poměrně vyrovnaný človek, bez příliš velkých výkyvů nahoru a dolu.
 30. Moji přátelé by mě charakterizovali jako milého, dobrosrdečného a vyrovnaného.
 31. Měl by jsem mít víc sebedůvěry. Mám sklon k podceňování svých schopností.
 32. Když musí být vykonaná nějaká práce, tak ji udělám. Přitom nezáleží na tom, jak je nepříjemná.
 33. Mám sklon přemýšlet o tom, co by mohlo nastat, sním, dělám si naděje, očakávam...
 34. Sklamání umím strávit, aniž by jsem byl rozhněvaný nebo sklíčený.
 35. Nové přátelství uzavíram tak snadno, že se dostávám do nebezpečí, že zapomenu na staré.
 36. Nevadí mi být současně členem více spolků.
 37. Mám sklon k pesimistickému myšlení.
 38. Často je mi zatěžko dokončit začatou práci.
 39. Ve společnosti jsem hovorný a spontání.
 40. Ve skupině lidí se obyčejně necítím dobře.
 41. Rád se stýkam s lidmi a mám rád společnost.
 42. Měl by jsem být asi míň citlivý a náladový.
 43. Ve své přirozenosti jsem nedůtklivý, zaujímám obranný postoj.
 44. Když si vzpomenu na staré bezpráví, věčinou se ve mě objeví myšlenka na pomstu.
 45. Soupeření mě přímo stimuluje k tomu, aby to, co jsem si předsevzal, jsem co nejdřív uskutečnil.
 46. Jsem v podstatě vážný a hluboko vnímavý človek.
 47. Rád trávím čas tím, že plánuji daleko dopředu.
 48. Mám hřejivou, živou povahu a mám radost ze života.
 49. Zdá se, že mám v povaze zmírňovat nazlobené lidi.
 50. Moji priatelia ma považujú za taktného.
 51. Mám sklon být tolerantní vůči jiným lidem.
 52. Svoji práci mám obyčejně dobře zorganizovanou.
 53. Když se mi věci nedaří, zatnu zuby a vyvinu ješte větší úsilí.
 54. Daří se mi při vyřizování různých věcí.
 55. Jsem klidný, mírný a nějak zvlášť citově zranitelný.
 56. Jsem poměrně lehce citově zranitelný.
 57. Sebe považuji za radostného a spoločenského.
 58. Mám sklon k sebe litování.
 59. Ve spoločnosti jsem dost otevřený a aktivní.
 60. Jedním z mích nejlepších rysů je silná vůle.
 61. Na večírku se obyčajně cítím dobře.
 62. Je pro mě v celku lehké uzavírat nové přátelství.
 63. Můj život je aktivní a plný tempa.
 64. Musím se učit tomu, aby jsem si dělal méně starostí.
 65. Můj hovor a pohyby jsou obyčejně pomalé a klidné.
 66. Mám sklon k tomu, aby jsem o věcech přemýšlel.
 67. Jsem poměrně mírný a dobrosrdečný človek.
 68. To, co jsem začal, většinou dotáhnu do konce.
 69. Nic mě lehce nevyvede z míry.
 70. Zřídkakdy nejsem schopný slova.
 71. Často přežívám hodně radostného.
 72. Mí přátelé mě považují za přístupného, otvořeného a aktívního.
 73. Mám sklon zkoumat sám sebe.
 74. Nedokončená práce mi nedá pokoj.
 75. Nic mě lehce nerozčíli.
 76. Mám sklon pracovat usilovně a vytrvale.
 77. Když mi jiní odporují, lehce jim to zazlívám.
 78. Málokdy sa rozzlobím, málokdy se poddávam svým citům.
 79. Nelehce uzavírám přátelství.
 80. Neměl by jsem být pravděpodobně tak lenivý.

Obnovit


Charakteristika

Melancholik

  Klady Zápory

Charakteristika citových prejevů

- miluje hudbu a umění
- štědrý a citlivý
- umí analyzovat skutočnost
- emocionální
- hluboko premýšlivý
- mimořádný smysl pro estetiku
- rozumově a citově chápe ostatní

- náladový a často skleslý
- pesimista, často vidí jen zápory
- rád trpí, mučedník
- hypochondr
- přehnaně introspektívní (zaměřený na sebe)
- podléhá depresím
- pyšný

Vztah k jiným lidem

- příatel hodný důvěry
- sebeobětavý
- věrný a oddaný
- opatrně si vybírá přátelév
- rád se vrací k vzpomínkám
- buduje rodinné tradice
- vnímavý posluchač
- hluboko vnímá utrpení jiných
- kritický vůči nedostatkům jiných
- hledá dokonalost a posuzuje všechno podle vlastních kritérií
- bojí sa názorů jiných
- nedůvěřivý
- pokud má k někomu záporný vztah, může po delší době prudce vybuchnout
- často ho jiní hluboko raní
- lstivý, často chová zášť
- nemá rád lidi jiného názoru

Práce a zájmy

- silné sklony k perfekcionizmu
- má rád přesnou, detailní práci
- ukázán, co začne, dokončí
- schopný tvořivé a intelektuální práce
- svědomitý a puntičkářský
- nadaný, možná geniální
- zná svoje možnosti a hranice
- nerozhodný
- teoretik, nepraktický
- rýchle se unaví
- nerad se pouští do něčeho nového
- příliš analyzuje, výsledek je znechucení
- mrzutý

Nejdůležitější potřeby

- stát se spolehlivějším a zodpovědnějším
- být ukázněnější
- pěstovat nefalšovanou pokoru
- nejprve přemýšlet, potom mluvit

 

Flegmatik

  Klady Zápory

Charakteristika citových projevů

- klidný a spolehlivý
- lehce se s ním vyjde
- příjemný a veselý, i když nemá co říci
- laskavý
- mírumilovný
- nemá dost sebadůvěry
- pesimistický a bázlivý
- ustaraný
- zřídkakdy se směje nahlas
- pasivní a lhostejný
- dělá kompromisy
- samospravedlivý

Vztah k jiným lidem

- příjemný společník
- má mnoho přátel
- uklidňuje a umírňuje druhé
- spolehlivý a věrný
- diplomatický a mírumilovný
- dokáže pozorně naslouchat
- spolehlivý přítel
- radí jen tehdy, pokud je požádaný
- neangažuje se
- sobecký a lakomý
- lhostejně pozoruje jiné
- nedokáže se nadchnout
- lhostejný vůči jiným
- dobírá si ty, kteří mu vadí
- neumí být plně srdečný
- má pocit nadřazenosti
Práce a zájmy - pracuje dobře, když je k tomu prinucený
- praktický, umí si poradit
- konzervativní
- šikovný a zručný
- všechno si nejdříve naplánuje
- působí vyrovnaným dojmem
- spolehlivý pracovník
- klidný, vážný pozorovatel, který se neangažuje
- pomalý a lenivý
- zdráhavý vedoucí
- má nedostatek motivace
- nerozhodný
- velmi se brání, aby nebyl do ničeho zapojený
- bere odvahu a chuť ostatním
- je proti jakékoliv změně
Najdůležitější potřeby

- prekonat pasivitu a zapojit se
- naučit dávat se ostatním
- uznat, že strach je jeho hlavním problémem
- naučit st plně důvěřovat Bohu

 

Cholerik

  Klady Zápory
Charakteristika citových projevů - jistý v rozhodování
- má pevnou vůli
- rozhoduje se samostatně
- optimista
- nezávislý
- odvážny a statečný
- když se rozzlobí, může být až násilný
- velmi tvrdohlavý
- nemá smysl pro potřeby druhých
- málo citlivý, chladný, nemá smysl pro estetiku
- impulzivní
- slzy se mu protiví
Vztah k jiným lidem - neočekáva, že by někdo mohl udělat to, co nedokáže on sám
- nedá se lehce znechutit
- silná vedoucí osobnost
-objektivně posuzuje jiné
- umí ostatní motivovat
- umí nadchnout
- málokdy je zaskočený okolnostmi
- má nedostatek soucitu
- rozhoduje za ostatní
- umí být surový, brutální a sarkastický
- má sklon vládnout ve skupině
- nadřazený a panovačný
- využíva druhé pro svoje vlastní zájmy
- nemilosrdný a pomstychtivý, neumí odpouštět
- má sklon k předsudkům
Práce a zájmy - dobrý organizátor a pořadatel
- rozhodný
- v naléhavých případech rozhoduje rychle a rázně
- myslí rychle a přesně
- velmi vyrovnaný
- praktický
- vede ostatní k práci
- rozvíjí se, pokud může oponovat
- stanovuje si cíle a dosahuje jich
- plánuje svoji činnost
- příliš sebejistý
- lstivý
- podrobnosti ho nudí
- neanalyzuje skutočnost
- neústupný
- nutí ostatní, aby přijali jeho koncepci práce
- těžko se mu zavděčuje
- rozčiluje jiné
- má čas jen na své plány a cíle
- nesdílí své plány jiným
- podrážděný, když se mu nepodaří uskutečnit plán
Nejdůležitější potřeby

- stát se citlivým k potřebám ostatních
- uznat svoje chyby a hledat odpuštění Boží i lidské
- umět odpustit a tolerovat chyby jiných
- budovat vnitřní sílu a krásu v tichých chvílích na Písmu při modlitbě
- umět svoje plány a myšlenky sdělit spolupracovníkům a životnímu partnerovi

 

Sangvinik

  Klady Zápory
Charakterika citových prejevů - srdečný a živý
- nadšený
- hovorný - nikdy nestrácí reč
- bezstarostný - netrápí se minulostí, nestará se o budoucnost
- výborný vypravěč
- žije přítomností
- lehce komunikuje
- mimořádně schopný bavit lidí
- lehce se rozpláče
- nepředvídatelné reakce
- neklidný
- lehce se rozčílí
- má tendenci přehánět
- nedostatečně se kontroluje
- rozhoduje sa na základě pocitů
Vztah k jiným lidem - lehce navazuje přátelství
- je citlivý vůči jiným
- příjemný a optimistický
- vždy přátelský a usmívavý
- lehce se ospravedlní
- něžný a soucitný
- hovoří s nefalšovanou srdečností
- sdílí radosti a těžkosti jiných
- v rozhovoru ma hlavní slovo
- roztržitý
- má slabou vůli a přesvědčení
- očekáva uznání a pochvalu
- nestálý přítel
- hledá výmluvy pro svou nedbalost
- příliš mluví o sobě
- zapomíná na sliby a povinnosti
Práce a zájmy - umí udělat dobrý dojem
- nenudí se, protože žije v přítomnosti
- má dar starat se o nemocné
- ochotne sa zapojí do nových plánů a akcí
- umí nadchnout
- nepořádný, bez systému
- nespolehlivý, prichází pozdě
- neposlušný
- strácí čas mluvením, když má pracovat
- má tendenci nechat práci nedokončenou
- padá tesně před cílem
Najdôležitejšie potreby

- stát se spolehlivějším a zodpovědnějším
- být poslušnější
- pěstovat nefalšovanou pokoru
- nejdříve přemýšlet, potom mluvit


Zpět na stránky farnosti...