dovolená

Od 21. 01. do 29. 01. 2023 bude P. Františka zastupovat P. Ludvík Málek SVD (777 506 227).

Neděle Božího slova 22.1.2023

více informací zde: https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/

Plnomocné odpustky – sté výročí působení Verbistů 15.1.-22.10.2023

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie je možné získat úplně odpustky u příležitosti slavení jubilejního roku – stoleté přítomnosti a působení Společnosti Božího Slova na Slovensku a v České republice. Odpustky lze získat v době od 15. ledna 2023 do 22. října 2023 ve všech chrámech Společnosti Božího Slova, což zahrnuje kostely i kaple ve správě verbistů. Nemusí být nutně na jejich území, mohou jim být pouze svěřeny. 

více informací naleznete zde: https://www.verbisti.sk/jubileum-1923-2023/odpustky-v-jubilejnom-roku/

http://www.verbisti.sk

Modlitba za volbu prezidenta

Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Tříkrálová sbírka 2023

NAROZENÍ JEŽÍŠE A KLANĚNÍ PASTÝŘŮ – Katecheze nejen pro děti

Roráty 2022

Tento příznačný název nemusí na první dojem působit adventně, ale je tomu přesně naopak a roráty (neboli mše svaté před rozedněním) bezprostředně k tomu období patří. V naší farnosti byly v adventu roráty každé úterý a čtvrtek od 6:30 h, a to převážně pro naše nejmladší, tedy děti, kterým se i promluva uzpůsobila.

Jejich příchod do kostelíčka byl obohacen nesením lucerniček se světýlky, kterými osvětlují oltář a přitemněný kostelík. Jednou jeden klučina, jmenuje se Martínek donesl svítícího anděla s 20 diodovými světly, ten to tam opravdu rozzářil. Jeho odpověď byla „že zrovna ráno žádnou lucerničku nenašel“, prý anděl byl po ruce a měřil bezmála 1/2metru.

Na konci mše svaté se vždy nalepovaly hvězdičky na papírové nebe nad jeslemi Ježíška, aby při narození měl rozzářený betlém. A aby toho nebylo málo, tak v pastoračním centru obětavé maminky měly nachystanou snídani, abychom byli posilněni nejen na duši, ale i na těle.

sv. Mikuláš

Svatý Mikuláš ve Velkých Karlovicích

   Letos se v naší obci Mikuláš doslova zabydlel. I když jeho svátek přesně vychází na úterý 6.prosince, tak s předstihem si nemohl ujít návštěvu mateřské školy, následně spanilou jízdu v motorovém kočáře přes všechna údolí Karlovic, až po poslední návštěvu, kterou si nechal na 2. adventní neděli ve velkokarlovickém kostelíku.

  Děti nejprve čekaly s obrovským očekáváním, jestli se náhodou svatému Mikuláši něco nestalo nebo jestli nezapomněl přijít. Je však vidět, že v tomto má svatý Mikuláš jasno, nerad by dětičky o svůj příchod připravil, neboť v tom je jeho hlavní poslání, dělat radost, obdarovávat, ale hlavně odlehčit v době adventní a připomenout, že těšení se na sv. Mikuláše je jen předobraz veliké radosti, která nás čeká na Štědrý den, a tou je svátek narození Božího dítěte.

Betlémské světlo 17.12.

Zpovídání

Velké Karlovice 11.12. v čase 15:00 až 16:00.