Charitní dům

 

Dne 16. září tohoto roku se uskuteční již jednou odložené slavnostní požehnání nově zrekonstruovaného domu. Rekonstrukce se uskutečnila v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov“. 10:00 hodin mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele, koncelebrovat bude Mons. Jan Graubner. 11:00 hodin požehnání nového domu na adrese Nový Hrozenkov 504. Budeme se na Vás těšit 16. 9. 2020

Převzato z: https://www.nhrozenkov.charita.cz/charita/akce/slavnostni-pozehnani-noveho-domu/

Ministerstvo zdravotnictví zavádí roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované v tomto opatření.

Z tohoto nařízení vyplývá, že od čtvrtka 10.9.2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání !!!

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz

Schola – chaloupka 2020

CHALOUPKA 2020

Každoroční akcí naší scholy je chaloupka, a i tento rok jsme si společně mohli užít 4 dny u nás v pastoráku. Celým programem nás provázely „záhadné deníky“, které tak nějak souvisely s vybranými evangelii z Písma. Tento rok máme totiž Rok Bible, a tak jsme se chtěli na čtení Knihy knih zaměřit.  

 Kromě čtení deníků a hraní nejrůznějších her jsme si poprvé zažili „svatbu“ jedné z našich kamarádek :), vyzkoušeli si své hudební dovednosti v hudebních workshopech, trénovali písničky na svatby, které nás tento rok ještě čekají, zašli jsme si brzy ráno k Jezeru a dali si snídani ve formě pikniku. Jedno odpoledne bylo provázeno QR kódy, jež nás dovedly do lesa, kde jsme si zahráli naši oblíbenou hru Kradení pokladů.

 Středeční večer se odehrával v prostorách pastoráku. A když říkáme ODEHRÁVAL, tak to myslíme doslova. První věcí, která se hrála, bylo divadlo. Je to taková tradice, že si během chaloupky skupinky vymyslí scénář ze zadaných slov, kostýmy a rekvizity, nacvičí vymyšlené scénky a poté je předvedou ostatním. Přípravu večeře jsme měli také formou „hry“ – soutěže Master chef schola, kdy děti rozdělené do trojic předvedly své kuchařské dovednosti. Vyvrcholením programu byla přehlídka Schola má talent, při které jsme v nejrůznějších skupinách vystoupili s připravenými tanci (nacvičenými holkami) a akrobatickými prvky (o ty se postarali naši kluci). Večer zakončila „diskotéka“, oblíbená hra Upíři a samozřejmě děkovná modlitba. Na to, že už bylo opravdu pozdě večer, se děti do děkování zapojili tak, že jsme museli po několika desítkách minut, modlitbu ukončit slovy: Pane, děkujeme Ti ZA VŠECHNO, jinak bychom už ani nestihli jít spát.

Chaloupku jsme si užili a myslíme, že jsme se zase o kousek více poznali, sblížili a uvědomili si, že kamarádství je pro nás tím, co nám dodává energii zpívat společně Bohu, který našemu společenství žehná.   

VAŠE ZASNĚŽENÁ SCHOLA

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

   Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni též jako Solunští bratři, v rámci své misie přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který vytvořil Cyril také písmo nazývané hlaholice. Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou hlavními patrony Moravy.

   Jako každoročně byla v naši farnosti sloužena 5. července hrubá mše svatá u kaple svatých Cyrila a Metoděje na rozcestí Léskové Podťaté. Obřad byl sloužen pod širým nebem za doprovodu naší Zasněžené scholy a celebrována otcem Františkem.

   Po skončení mše svaté si pro nás místní věřící připravili občerstvení v podobě frgálů, koláčků, věnečků i něčeho ostřejšího.

    Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

               Ať v našich srdcích zní slavné: Dědictví otců zachovej nám, Pane.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

BOŽÍ TĚLO

V neděli 14. června jsme se mohli v naší farnosti účastnit slavnosti Těla a Krve Páně.

  Boží Tělo je slavnost, při které se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii.

  Součástí bylo procesí, při němž byla našim otcem Františkem nesena Svátost oltářní ke čtyřem předem připraveným oltářům. Průvod byl veden ministranty s křížem v čele, za nimi šli děti, a rozhazují květiny před kněze nesoucího Svátost oltářní. Vše probíhalo za doprovodu zpěvu všech přítomných farníků, kteří se řadili za kněze.

   Při zastavení u jednotlivých oltářů otec František žehnal farnosti, rodinám a celé obci.

Panno Maria, naše prostřednice, děkujeme, že se můžeme zase setkávat ve větším počtu.