Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Prohlídky kostela

 

Prohlídky kostela 05 2014

Prosebná pouť Velehrad

Prosebná pou- na Velehrad- 2016

Odstranění šindelů vydalo další historické materiály

V pátek dopoledne /18. 9. 2015/ našli dělníci při odstraňování šindele obal. V něm se nacházely fotky z oprav střechy z roku 1986.

fotkyNa největší fotce je skupina dělníků z JZD s otcem Janem Janíčkem.

Oprava kostela 1986 01Na zadní straně je seznam dělníků a jejich adresy.

Oprava kostela 1986 02Pak se ještě našly 3 další fotografie. Na jedné z nich je pan Josef Stoklasa z V. Karlovic.

StoklasaNa další je mistr Karel Marek z Nového Hrozenkova.

oprava kostela 03 Mistr Karel Marek z Noveho HrozenkovaNa poslední je záběr z oprav věže kostela.

Oprava kostela delnici

 

 

Skutek tělesného milosrdenství – přijímejte cizince

Události v regionech sondovali možnosti jaké mají farnosti pro přijetí uprchlíků. Celý příspěvek si možno prohlídnout na této adrese: uprchlíkům pomůžou farnosti.

Opravy přinášejí nové věci

Od začátku oprav objevujeme stále nové věci. Tady přinášíme alespoň ty nejdůležitější objevy.

Při odstraňovaní šindelů ze zdí se objevilo pár šindelů, na kterých byl rok a jména lidí, kteří opláštění dělali. Bylo to v roku 1951 a skupinu vedl p. Holčák.

rok opravy opláštění 1951 DorňákHolčák a spol

Při demontáži věže se objevilo hned několik zajímavých prvků. Tesaři měli hodně práce se sundáváním kříže. Dlouho nemohli přijít na to, jak ho odmontovat. Až po dlouhé době zjistili, že kříž je zašroubovaný. Ten systém nebylo vidět kvůli krytu, který se odborně nazývá hrotnice a je ze dřeva.

dateil kovaného hlavního kříže

hrotnice hlavního kříže

Další zajímavostí je mechanika, která se používá při zvonění, které je stále ruční. Na věži byly 2 zvony: větší P. Marie Pomocnice křesťanů vážící asi 120 kg, vyroben v České u Brna v 1861 a druhý menší svatého Jiří vážící asi 80 kg, vyroben v Brně v 1929. Oba zvony byly vyčištěné a jsou do začátku září vystaveny v kostele.

mechanika upevnění zvonů

očištěný zvon P. M. Pomocnice křesťanů vyroben v 1861 v České u Brna

očištěný zvon sv. Jiří - umíráček 1929 vyroben v Brně

Ve věži se našly dvě skleněné nádoby, v kterých byly dobové věci a dokumenty. Kromě dokumentů se tam našly i dvě malé skleničky, vyrobené v Mariánské Huti v 1886 firmou Solomona Reicha. Jedna má motiv psa a druhá veverky.

sklenička s motivem vlka z 12 04 1886 Mariánská Huť V Karlovice Solomon Reich

sklenička s motivem veverky z 12 04 1886 Mariánská Huť V Karlovice Solomon Reich

Bednění na věži mělo kromě současných hřebíků i mnoho ručně kovaných hřebíků.

ručně kované hřebíky na věži

V posledních dnech se začala odkrývat i střecha. Tam se zase našel šindel, který říká, že poslední oprava střechy byla udělaná v 1986 firmou vedenou p. Dorňákem.

šindel s rokem opravy střechy kostela

 

 

Reportáž ČT1 29. července 2015

Najdete ji na této webové adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381990729-udalosti-v-regionech/obsah/414566-rekonstrukce-dreveneho-kostela

anebo klikněte na tento odkaz:

Reportáž ČT o opravě kostela

Budoucím farníkům z 12. září 1927

Po otevření skleněných schránek z věže kostela jsme našli listinu, na kterou se můžete podívat. Podstatu tvoří popis opravy kostela.

Zajímavý je poslední odstavec listiny. Budoucí farníci karlovští. My jsme s obětmi opravovali náš kostelíček a také jsme radostně do něho spěchali. Nestačil nám – zvláště o větších svátcích – bývalo v něm těsno, mnozí museli stát kolem kostela venku. Chtěli jsme stavět nový, prostrannější, ale nebylo peněz. Někteří projevovali obavy, že pokolení, která přijdou po nás, už sotva v tak hojném počtu tento chrám Páně budou navštěvovati. Ničeho snad si nepřejeme více, než abychom se mýlili. Nechť i Vám je chrám Páně tak drahým a milým a útulným, jako byl nám. Je starou pravdou a ta pravda bude platiti i v budoucnu: v jakém stavu je chrám Páně a jak je navštěvován, takový je náboženský život ve farnosti. A když půjdete do kostelíčka nebo z kostelíčka vedle hrobů na hřbitově, vzpomeňte si také a pomodlete se za ty, kteří kdysi tento chrám Páně opravovali, sem po celotýdenní práci se scházeli a v něm duchovně se posilovali a těšili.“

Velké Karlovice (na svátek jména P. Marie) 12. září 1927.

Podepsaní František Vitásek, Antonín Kolísek a František Pelíšek.

Listiny z věže 0 Listiny z věže 1 Listiny z věže 2

Zvony k očištění

V středu 22. 7. 2015 firma Boroko přijela sundat zvony. Budou očištěné a v září by se měly vrátit na své místo.

IMG_4474IMG_4492IMG_4493

Schránky v kostelní věži

V pondělí 13. 7. 2015 se našly při opravách ve věži kostela historické skleněné schránky. 16. 7. 2015 jsme chtěli schránky otevřít za přítomnosti archivářů. Po umytí jsme však zjistili, že nevíme jak je otevřít, abychom je nepoškodili. Momentálně čekáme na řešení otevření schránek. Pak budeme informovat o jejich obsahu.

IMG_0514sklené schránky 01