Plnomocné odpustky pro duše v očistci rozšířeny na celý listopad

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.

Zobrazit více »

Adventní čas

V době adventní (od 30.11. do 16.12.) budou v naší farnosti roráty vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v 6:45.

Pro dobu adventní nám zasílá arcibiskup Jan Graubner svůj pastýřský list:

Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší společnosti.

Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.

Zobrazit více »

Klub maminek

Středy 9:30 – 12h: Nabídka možnosti pro maminky: hlídání dětí. A maminka si může v klidu vyřídit potřebné věci ve městě 😉 + každou druhou středu je pro vás připravený program.

vsetin.dcpr.cz

Skončil váš dodavatel energií? Pomoci může Kristýn služebník

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

Drazí bratři a sestry,
minulou neděli (10.10.2021) zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové.

Oč jde?

Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?
Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni jsme spoluodpovědní za církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká konference a vydala další učený dokument, který skončí v knihovně, ale abychom s obnovou církve začali hned. To způsobí naše správné vykročení na synodální cestu, která nás začne proměňovat. Papež nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být společným dílem.

Zobrazit více »

Svátek našeho kostelíka (pouť 2021)

Při svátku Panny Marie Sněžné, který přesně vychází na 5. srpna se konají poutě, která letos vycházela na neděli 9. srpna. (Pokud 5. srpen vychází na neděli, pondělí nebo úterý může být pouť v prvním týdnu srpnového měsíce).

Tento náš svátek má úžasnou historii, neboť má společnou událost, která nás pojí s nejstarší mariánskou bazilikou v Římě Santa Maria Maggiore (patří mezi 4 nejvýznamnější stavby Itálie a také zde byli přijati obhájci staroslověnského jazyka  sv. Cyril s Metodějem). Touto událostí je Boží prozřetelností označení svatých míst v srpnových dnech sněhovou pokrývkou.

Zobrazit více »

schola – CHALOUPKA 2021 – MISE DO MISIE

Zvonek zvoní, škola končí … a chaloupka začíná!

Prázdniny sotva začaly a my už je trávíme společně v pastoráku tak, jak každý rok. Tentokrát však hnedka s příchodem léta a volných dní. Vysvědčení jsme si doma skoro ani neužili, ale oslavit konec školního roku jsme samozřejmě nezapomněli. S pizzou v puse a pohádkou na plátně jsme se přenesli do dob svaté Johanky z Arku, která, spolu s Ignácem z Loyoly, byla patronkou našich prázdninových dnů. Tento rok jsme se stali rytíři dnešní doby, tedy misionáři.

Zobrazit více »

Svátek svatých Cyrila a Metoděje

(u kaple na rozcestí Podťaté, 5.7.2021)

Je letní pondělí, 5. července, svátek svatých Cyrila a Metoděje. Oblékáme sváteční šaty, startujeme kola a vyrážíme na mši svatou pod širákem, ke kapli zasvěcené těmto dvěma věrozvěstům.  Už zdálky vidíme neobvyklý obraz, který se nám naskytne jenom jednou do roka; kaplička je otevřená, okolo ní jsou rozestavěné lavičky a dokonce i dva veliké slunečníky. Lavičky jsou zaplněné a s radostí rozeznáváme známé tváře. Parkujeme kola pod mohutnou lípou a jdeme si najít svoje místečko.

Zobrazit více »

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

  • „Já jsem s tebou po všechny dny“

Milí dědečkové, milé babičky!
„Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko. Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat  samotného! Zobrazit více »

Pěvecký sbor Svatobor ze Sušice (z jižních Čech)

Příjemného zpestření se nám dostalo 4. července (na sv. Prokopa), kdy nás při hrubé mši svaté doprovázel pěvecký sbor ze Sušice, pod vedením sbormistra Josefa Baierla. Tento sbor s mimořádnou historií čítá kolem 40 členů.

Byli na zájezdovém odpočinkovém, ale i pracovním kempu na Horní Bečvě. Kdo jste měli možnost je slyšet na živo, určitě mi dáte za pravdu, že liturgie byla povznesena a náš dřevěný kostelík doslova rezonoval.

Upřímné Pán Bůh zaplať, třeba brzy naviděnou.