Pozor změna!!!

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Hrubá mše svatá v neděli NEBUDE v kostele, ale v kapličce Nejsvětější Trojice v Jezerném v 10:45h.

Cca 1,3 km od kostela směr Soláň.

Výlet ke kapličce na Janíčkové

V neděli 21. května po obědě svištělo nahoru do Miloňova nezvyklé množství aut. Tentokrát to nebyli žádní lufťáci, ale Karlovjani natěšení na letošní třetí farní výlet. 😊 Všichni měli stejný cíl – bývalý ovčín, kde už na nás čekali průvodci, Míša a Peťa Koňaříkovi. Sešlo se nás opravdu požehnaně (přesný počet není jistý, ale vyrazilo hojně přes 30 lidí ve věkovém rozpětí od 2 do 80 let). Sluníčko sice svítilo, ale bylo vidět i tmavé mraky. Po druhé hodině zavelel Peťa k pochodu a celá výprava, včetně dvou skalních cyklistů, se svižně dala do pohybu. Pod statkem Cyrila Maliny jsme odbočili doprava a přes lúky šlapali do kopce ke kapličce na Janíčkové. Tady se začaly množit dotazy, jak daleko to ještě bude a kdy bude nějaká pěkná rovinka. Otec František nemeškal a vzal jednoho malého unaveného turistu na ramena. Rovinky jsme se nakonec dočkali a udělali si krátkou přestávku na společnou fotku a někteří také na stopečku slivovice z ruky pana starosty. 😊

Osvěžení i kuráže bylo třeba, protože k bleskům a hromům se za chvilku přidal i déšť. Naštěstí jsme byli dobře připraveni, a tak jsme zbytek cesty absolvovali v pláštěnkách a s deštníky. Po cestě jsme horečně přemýšleli, který svatý je ochráncem proti bouřce. A víte který? Má svátek 4. května a v našem kostele byla při té příležitosti slavnostní hrubá mše svatá. Ano, je to svatý Florián. A také svatí Cyril a Metoděj. Stihne-li nás bouřka na nějakém dalším výletě, už budeme vědět koho prosit za ochranu.

U kapličky byla naplánovaná společná modlitba a občerstvení, ale kvůli bouřce se obojí dost zkrátilo. Naštěstí na hřebeni moc nepršelo, a tak jsme i s proviantem pokračovali v pochodu ke statku u Křenků na Beneškách. Tam jsme dorazili právě včas, abychom se rychle schovali ve stodole. Dívat se na průtrž mračen ze sucha je mnohem příjemnější než ji zažít na vlastní kůži venku. Předpověď hlásila, že bude pršet minimálně hodinu, ale naštěstí přestalo dříve, a tak jsme se za jemného krápání vydali zpátky k autům. Nemohli jsme si sice zpívat písničku, „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu,“ ale i tak to byl moc příjemný společný zážitek.

Těšíme se i na Vás na příštím výletě ke kapličce v Tísňavách, který se uskuteční v neděli 25. června.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 15.5.2023

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

  • Vyhodnocení činností a akcí uvedených v zápisu z minulé pastorační rady – dosud naplánované výlety ke kapličkám proběhly, další, které byly na únorové farní radě navrženy, by se měly uskutečnit, jejich termíny budou vždy včas připomenuty a budeme rádi, když se k putování po našich kapličkách připojíte.

Termín červnové procházky ke kapličce v Tísňavách byl přesunut na 25. června, původně byl oznámen na 18. června.

Zobrazit více »

Svatodušní vaječnice 27.5.

Farnost srdečně zve na svatodušní vaječnici v sobotu 27.5. od 16h.

Farní výlet ke kapličce 21.5.

výlety ke kapličkám

Výlety ke kapličkám naší farnosti se budou konat pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4., vedené Otcem Františkem. Sraz 13:45 u kostela.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém 21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými. Sraz ve 14hodin u kostela.
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 25.6., vedení se ujme pan Bolf.

Zápis z pastorační farní rady 9.2.2023

Bod.1

Prvním diskutovaným tématem byla potřeba obnovit farní společenství – vytvořit příležitosti pro setkávání farníků, rodin s dětmi, mládeže,atd..tak aby se vzájemné vztahy udržovali, prohlubovali, vznikali nové… Některá společenství se po kovidem znemožněném setkávání již neobnovila ( setkávání mužů, maminek s malými dětmi v pastoračním centru v dopoledních hodinách, mládež apod.).
Shodli jsme se, že nápady na různé akce nechybí. Chybí jednotlivé nápady dotáhnout do konce a jednotlivci, kteří by se realizace ujali a vytrvali.
Výsledkem této diskuze jsou nakonec konkrétní datum krátkých výletů ke kapličkám v našem okolí.
Výlety by se uskutečňovali pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4. , vedené Otcem Františkem.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém  21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 18.6., vedení se ujme pan Bolf.

Další termíny a trasy budeme plánovat na dalším setkání FR.

Bod 2.

Zobrazit více »

Tříkrálová sbírka 2023

Víkend 6. – 8. ledna jsme mohli opět potkat, po nucené dvouleté „covidové“ pauze, Tříkrálové skupinky koledníků, kteří nám přinášeli pokoj a požehnání do našich domovů. K Tříkrálové sbírce a k její realizaci je zapotřebí velkého množství dobrovolníků, kteří s úžasnou ochotou a svým vzácným volným časem, obcházejí naše obydlí, aby radost z největší události v dějinách lidstva byla stále živá.

  Velké Karlovice a jejich skvělí spoluobčané, opět dokázali, že svou štědrostí a dobrosrdečností můžeme pomoci dobré věci, kdy se podařilo vybrat neskutečných 170 103 Kč. Můžeme se dokonce pyšnit skvělým prvenstvím a to, že jsme měli nejvíce Tříkrálových skupinek čítajících 15 vedoucích a 50 dětí, které svým zpěvem s upřímným úsměvem dodaly této živé tradici nádheru.

  Obrovské poděkování přísluší Vám všem ochotným dárcům za štědrost, vstřícnost, vedoucím skupinek za tíhu zodpovědnosti i trpělivosti a největšího díku uznání si zaslouží Naši koledníci, kteří svou roli zodpovědnosti brali opravdu vážně a za to vše upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jak je psáno:
„Člověče, neboj se, vždyť Já jsem s Tebou, s mou Boží pomocí to vždy zvládneme“.  

                                                 Jana Němečková               Koordinátor Tříkrálové sbírky

Zobrazit více »

Neděle Božího slova 22.1.2023

více informací zde: https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/

Zobrazit více »

Plnomocné odpustky – sté výročí působení Verbistů 15.1.-22.10.2023

Jubileum 1923 – 2023 | Spoločnosť Božieho Slova (verbisti.sk)

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie je možné získat úplně odpustky u příležitosti slavení jubilejního roku – stoleté přítomnosti a působení Společnosti Božího Slova na Slovensku a v České republice. Odpustky lze získat v době od 15. ledna 2023 do 22. října 2023 ve všech chrámech Společnosti Božího Slova, což zahrnuje kostely i kaple ve správě verbistů. Nemusí být nutně na jejich území, mohou jim být pouze svěřeny. 

více informací naleznete zde: https://www.verbisti.sk/jubileum-1923-2023/odpustky-v-jubilejnom-roku/

http://www.verbisti.sk