Svátost smíření – půst 2023

V. Karlovice 26.3. 15-16h.

Křížové cesty

V půstu budou mít křížové cesty v pátky děti.

V neděli budou stavovské v 10.00 v tomto pořadí:
26. 02. – maminky
– 05. 03. – otcové rodin
– 12. 03. – mládež
– 19. 03. – seniorky
– 26. 03. – senioři
– 02. 04. – rodiny

26. 3. v 10:00 křížová cesta s biblickými postavičkami pro rodiny s dětmi v pastoračním centru

Kurz přípravy na manželství

výlety ke kapličkám

Výlety ke kapličkám naší farnosti se budou konat pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4., vedené Otcem Františkem.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém 21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 18.6., vedení se ujme pan Bolf.

Křížová cesta s biblickými postavičkami 26.3. 10h

Křížové cesty s biblickými postavičkami v děkanátu

Zápis z pastorační farní rady 9.2.2023

Přítomni: Otec František, Petr Koňařík, Helena Vašutová, Zdeněk Drienovský, Milena Mikulová, Pavla Šrubařová, Jindřiška Zvěřinová, Mirek Martinák, Jaroslav Bolf, Lenka Holčáková, Jitka Ryplová, Jakub Podešva

Omluveni: Anna Šimčíková, Veronika Valchářová, Petr Kupčík, Josef Mužík, Terezie Koňaříková, Alena Janotová, Bohdan Egger

Bod.1

Prvním diskutovaným tématem byla potřeba obnovit farní společenství – vytvořit příležitosti pro setkávání farníků, rodin s dětmi, mládeže,atd..tak aby se vzájemné vztahy udržovali, prohlubovali, vznikali nové… Některá společenství se po kovidem znemožněném setkávání již neobnovila ( setkávání mužů, maminek s malými dětmi v pastoračním centru v dopoledních hodinách, mládež apod.).
Shodli jsme se, že nápady na různé akce nechybí. Chybí jednotlivé nápady dotáhnout do konce a jednotlivci, kteří by se realizace ujali a vytrvali.
Výsledkem této diskuze jsou nakonec konkrétní datum krátkých výletů ke kapličkám v našem okolí.
Výlety by se uskutečňovali pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4. , vedené Otcem Františkem.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém  21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 18.6., vedení se ujme pan Bolf.

Další termíny a trasy budeme plánovat na dalším setkání FR.

Bod 2.

Zobrazit více »

Tříkrálová sbírka 2023

Víkend 6. – 8. ledna jsme mohli opět potkat, po nucené dvouleté „covidové“ pauze, Tříkrálové skupinky koledníků, kteří nám přinášeli pokoj a požehnání do našich domovů. K Tříkrálové sbírce a k její realizaci je zapotřebí velkého množství dobrovolníků, kteří s úžasnou ochotou a svým vzácným volným časem, obcházejí naše obydlí, aby radost z největší události v dějinách lidstva byla stále živá.

  Velké Karlovice a jejich skvělí spoluobčané, opět dokázali, že svou štědrostí a dobrosrdečností můžeme pomoci dobré věci, kdy se podařilo vybrat neskutečných 170 103 Kč. Můžeme se dokonce pyšnit skvělým prvenstvím a to, že jsme měli nejvíce Tříkrálových skupinek čítajících 15 vedoucích a 50 dětí, které svým zpěvem s upřímným úsměvem dodaly této živé tradici nádheru.

  Obrovské poděkování přísluší Vám všem ochotným dárcům za štědrost, vstřícnost, vedoucím skupinek za tíhu zodpovědnosti i trpělivosti a největšího díku uznání si zaslouží Naši koledníci, kteří svou roli zodpovědnosti brali opravdu vážně a za to vše upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jak je psáno:
„Člověče, neboj se, vždyť Já jsem s Tebou, s mou Boží pomocí to vždy zvládneme“.  

                                                 Jana Němečková               Koordinátor Tříkrálové sbírky

Zobrazit více »

Neděle Božího slova 22.1.2023

více informací zde: https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/

Zobrazit více »

Plnomocné odpustky – sté výročí působení Verbistů 15.1.-22.10.2023

Jubileum 1923 – 2023 | Spoločnosť Božieho Slova (verbisti.sk)

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie je možné získat úplně odpustky u příležitosti slavení jubilejního roku – stoleté přítomnosti a působení Společnosti Božího Slova na Slovensku a v České republice. Odpustky lze získat v době od 15. ledna 2023 do 22. října 2023 ve všech chrámech Společnosti Božího Slova, což zahrnuje kostely i kaple ve správě verbistů. Nemusí být nutně na jejich území, mohou jim být pouze svěřeny. 

více informací naleznete zde: https://www.verbisti.sk/jubileum-1923-2023/odpustky-v-jubilejnom-roku/

http://www.verbisti.sk