Arcidiecézní pouť rodin – 27.8. sv. Hostýn

Pouť děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání 3.9.

Aktivita na prázdniny – Rodina na cestě

Poslední pastýřský list arcibiskupa Graubnera arcidiecézi

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/06/220630-posledni-pastyrsky-list-arcidiecezi-olomoucke.pdf

Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/220619-pastyrsky-list-k-ukonceni-diecezni-etapy-synody.pdf

Slavnost Nejsvětější Trojice 12.6.

V neděli 12.6. na Slavnost Nejsvětější Trojice byla sloužena mše svatá v 10:30 u kaple ke cti Nejsvětější Trojice v Jezerném. Mši svatou sloužili dva kněží – bývalý kněz naší farnosti P. Rastislav Kršák společně s P. Františkem. Otec Rastislav nás svou promluvou povzbudil k modlitbě svaté Trojice, která nám má být vzorem rodiny – Bůh otec, Ježíš syn a Duch svatý jako milující matka.

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou uplynulého období velikonočních tajemství spásy, neboť k nám hovoří o našem povolání do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí.

Ježíš před nanebevstoupením promluvil k učedníkům slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Mt 28,18-19) – Při tomto křtu, v den, kdy jsme byli pokřtěni si v každém z nás Božská Trojice učinila příbytek a „jméno Boží, ve kterém jsme pokřtěni, si připomínáme pokaždé, když se označujeme znamením kříže“. (srov promluva papeže Benedikta XVI. před Angelus 30. 5. 2010)

Modlitbu „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému“ údajně r. 325 zavedl I. ekumenický koncil v Niceji. Synod v Narbon r. 589 stanovil, aby s ní kněží končili modlitbu každého žalmu, jak je tomu i v současném breviáři. V r. 1198 byl k uctívání tajemství Nejsvětější Trojice založen řád Trinitářů. K liturgicky samostatnému slavení Nejsvětější Trojice došlo v 11. století a papež Jan XXII. v r. 1334 tuto slavnost rozšířil na celou církev. Oslava Nejsvětější Trojice ovšem byla a je součástí každé liturgie.

http://catholica.cz/?id=5129

Závěrečný dokument diecézní fáze synodálního procesu

dokument ke stažení: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/synteza-diecezniho-synodalniho-procesu-olomouc.pdf

Otevřené brány

Od 1.5. je i náš kostelíček znova zapojen do projektu Otevřené brány, který je financován Zlínským krajem a obcí Velké Karlovice.

V rámci tohoto projektu je kostel otevřen s možností komentované prohlídky zdarma, a to v květnu, červnu a září o víkendech (soboty od 10:00 do 17:00 a neděle od 11:30 do 16:30). O prázdninách bude otevřeno každý den (po-so od 10:00 do 17:00 a neděle od 11:30 do 16:30).

Více informací naleznete zde: http://www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu/otevrene-brany/

Velikonoční triduum

Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční). Oslava Svatého týdne je zahájena o Květné neděli, kdy se symbolicky naznačuje, že „následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě“.

Vrcholem a středem křesťanských Velikonoc je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“, neboli „velikonoční triduum„. Toto třídenní začíná večer na Zelený čtvrtek a končí o velikonoční neděli večerní modlitbou. Vlastní svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem večer, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

Více o jednotlivých svátečních dnech naleznete zde: https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi

https://www.cirkev.cz/archiv/140416-velikonocni-triduum-krok-za-krokem

Přehled bohoslužeb v Olomoucké diecézi naleznete zde: https://www.ado.cz/2022/04/06/bohosluzby-svateho-tydne-v-olomoucke-arcidiecezi/

Přehled bohoslužeb v našem vsetínském děkanátu: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/04/dekanat-vsetin.xls

Křížová cesta obcí – Velký pátek