Mládežnická mše ve Francově Lhotě 15.10.

Svátek našeho kostelíka (pouť 2021)

Při svátku Panny Marie Sněžné, který přesně vychází na 5. srpna se konají poutě, která letos vycházela na neděli 9. srpna. (Pokud 5. srpen vychází na neděli, pondělí nebo úterý může být pouť v prvním týdnu srpnového měsíce).

Tento náš svátek má úžasnou historii, neboť má společnou událost, která nás pojí s nejstarší mariánskou bazilikou v Římě Santa Maria Maggiore (patří mezi 4 nejvýznamnější stavby Itálie a také zde byli přijati obhájci staroslověnského jazyka  sv. Cyril s Metodějem). Touto událostí je Boží prozřetelností označení svatých míst v srpnových dnech sněhovou pokrývkou.

Zobrazit více »

schola – CHALOUPKA 2021 – MISE DO MISIE

Zvonek zvoní, škola končí … a chaloupka začíná!

Prázdniny sotva začaly a my už je trávíme společně v pastoráku tak, jak každý rok. Tentokrát však hnedka s příchodem léta a volných dní. Vysvědčení jsme si doma skoro ani neužili, ale oslavit konec školního roku jsme samozřejmě nezapomněli. S pizzou v puse a pohádkou na plátně jsme se přenesli do dob svaté Johanky z Arku, která, spolu s Ignácem z Loyoly, byla patronkou našich prázdninových dnů. Tento rok jsme se stali rytíři dnešní doby, tedy misionáři.

Zobrazit více »

Svátek svatých Cyrila a Metoděje

(u kaple na rozcestí Podťaté, 5.7.2021)

Je letní pondělí, 5. července, svátek svatých Cyrila a Metoděje. Oblékáme sváteční šaty, startujeme kola a vyrážíme na mši svatou pod širákem, ke kapli zasvěcené těmto dvěma věrozvěstům.  Už zdálky vidíme neobvyklý obraz, který se nám naskytne jenom jednou do roka; kaplička je otevřená, okolo ní jsou rozestavěné lavičky a dokonce i dva veliké slunečníky. Lavičky jsou zaplněné a s radostí rozeznáváme známé tváře. Parkujeme kola pod mohutnou lípou a jdeme si najít svoje místečko.

Zobrazit více »

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

  • „Já jsem s tebou po všechny dny“

Milí dědečkové, milé babičky!
„Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko. Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat  samotného! Zobrazit více »

Pěvecký sbor Svatobor ze Sušice (z jižních Čech)

Příjemného zpestření se nám dostalo 4. července (na sv. Prokopa), kdy nás při hrubé mši svaté doprovázel pěvecký sbor ze Sušice, pod vedením sbormistra Josefa Baierla. Tento sbor s mimořádnou historií čítá kolem 40 členů.

Byli na zájezdovém odpočinkovém, ale i pracovním kempu na Horní Bečvě. Kdo jste měli možnost je slyšet na živo, určitě mi dáte za pravdu, že liturgie byla povznesena a náš dřevěný kostelík doslova rezonoval.

Upřímné Pán Bůh zaplať, třeba brzy naviděnou.

Slavnost Těla a Krve Páně 2021

Slavnost Těla a Krve Páně v lidovém pojetí „Boží Tělo“, je přechodný svátek, který je odvislý od doby Velikonoční v daném roce, ale vždy následuje po neděli svátku Nesvětější trojice. Tento svátek a tato slavnost budou vždy zdůrazňovat důležitost Bohočlověka zpřítomnělého reálně v eucharistické podobě Kristova těla a krve.

Zobrazit více »

Pomoc po tornádu

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem.

Aktuální informace naleznete přímo na jejich web stránkách:

https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Zobrazit více »

Svatý týden v naší farnosti 2021

Vždy hledejme pozitiva a snažme se i na těchto velikonočních svátcích, i když tak trochu opět jinak.

   Krásně o. František v jedné závěrečné promluvě povzbudil, že máme být vděční Pánu Bohu i naší vládě, že nám bylo umožněno vůbec konání mší svatých, (jen pro představu na Slovensku již od vánoc jsou kostely zavřené). Trošičku v hlase bylo poznat (a to nebylo kvůli respirátoru), že náš otec má upřímnou radost ze slavení Veliké noci (vigilie Bílé soboty), neboť tato nejúžasnější slavnost v roce slavená sice omezeně, ale s farníky, je nádherným spolu rozdělením radosti. Jak řekl: „ Už bych nechtěl zažít, to co bylo v loni, protože celou mši jsem si odsloužil sám. Samozřejmě v radosti, ale bez společného rozdělení této radosti.“

Zobrazit více »