Duchovní obnova pro mladé muže

https://www.verbisti.sk/pozvanka-duchovna-obnova-pre-mladych-muzov/

Slavnost Cyrila a Metoděje

V podvečer svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, byla sloužena mše svatá po 10 letech u zvonice za Miloňovú, která je těmto dvěma velmi významným svatým zasvěcena. ,,Věříme, že se tato mše a událost stane již tradiční a bude se každoročně opakovat,“ znělo z úst některých přítomných.

    Již tradiční mše svatá v tento svátek se konala i u kaple na rozcestí Podťaté. Letos po dlouhých letech nám při mši svaté pršelo, ale víme jak déšť a vláha je pro život důležitá, takže přítomné to neodradilo, ba naopak na konci byli odměněni domácím produktem jak z cukrářské dílny, tak i pálenkovou dobrotou. Na závěr bychom mohli dodat, že vše co se s láskou dělá, tak se daří a pokud je tam Bůh, tak je to prostě Boží.

1. svaté přijímání 2022

Neděle 19. června byla velkou slavností pro naši farnost, ale hlavně pro naše děti, které se poctivě připravovaly, některé dokonce 2 roky na první svaté přijímání. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí, z toho 8 dívenek a 6 chlapců, kteří společně v sobotu poprvé přijali svátost smíření (zpověď) a neděle byla jejich velkým dnem ,,D“. Aby toho nebylo málo, tak na tento den připadal svátek Božího Těla a společně s dětmi jsme prošli procesím kolem našeho kostelíka. Při čtyřech zastaveních otec František žehnal nám všem přítomným, ale i celé farnosti, všem lidem i za ukončení nesmyslného válečného konfliktu.

Poslední pastýřský list arcibiskupa Graubnera arcidiecézi

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/06/220630-posledni-pastyrsky-list-arcidiecezi-olomoucke.pdf

Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě

https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/220619-pastyrsky-list-k-ukonceni-diecezni-etapy-synody.pdf

Slavnost Nejsvětější Trojice 12.6.

V neděli 12.6. na Slavnost Nejsvětější Trojice byla sloužena mše svatá v 10:30 u kaple ke cti Nejsvětější Trojice v Jezerném. Mši svatou sloužili dva kněží – bývalý kněz naší farnosti P. Rastislav Kršák společně s P. Františkem. Otec Rastislav nás svou promluvou povzbudil k modlitbě svaté Trojice, která nám má být vzorem rodiny – Bůh otec, Ježíš syn a Duch svatý jako milující matka.

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou uplynulého období velikonočních tajemství spásy, neboť k nám hovoří o našem povolání do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí.

Ježíš před nanebevstoupením promluvil k učedníkům slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Mt 28,18-19) – Při tomto křtu, v den, kdy jsme byli pokřtěni si v každém z nás Božská Trojice učinila příbytek a „jméno Boží, ve kterém jsme pokřtěni, si připomínáme pokaždé, když se označujeme znamením kříže“. (srov promluva papeže Benedikta XVI. před Angelus 30. 5. 2010)

Modlitbu „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému“ údajně r. 325 zavedl I. ekumenický koncil v Niceji. Synod v Narbon r. 589 stanovil, aby s ní kněží končili modlitbu každého žalmu, jak je tomu i v současném breviáři. V r. 1198 byl k uctívání tajemství Nejsvětější Trojice založen řád Trinitářů. K liturgicky samostatnému slavení Nejsvětější Trojice došlo v 11. století a papež Jan XXII. v r. 1334 tuto slavnost rozšířil na celou církev. Oslava Nejsvětější Trojice ovšem byla a je součástí každé liturgie.

http://catholica.cz/?id=5129

Závěrečný dokument diecézní fáze synodálního procesu

dokument ke stažení: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/synteza-diecezniho-synodalniho-procesu-olomouc.pdf

Otevřené brány

Od 1.5. je i náš kostelíček znova zapojen do projektu Otevřené brány, který je financován Zlínským krajem a obcí Velké Karlovice.

V rámci tohoto projektu je kostel otevřen s možností komentované prohlídky zdarma, a to v květnu, červnu a září o víkendech (soboty od 10:00 do 17:00 a neděle od 11:30 do 16:30). O prázdninách bude otevřeno každý den (po-so od 10:00 do 17:00 a neděle od 11:30 do 16:30).

Více informací naleznete zde: http://www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu/otevrene-brany/

Velikonoční triduum

Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční). Oslava Svatého týdne je zahájena o Květné neděli, kdy se symbolicky naznačuje, že „následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě“.

Vrcholem a středem křesťanských Velikonoc je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“, neboli „velikonoční triduum„. Toto třídenní začíná večer na Zelený čtvrtek a končí o velikonoční neděli večerní modlitbou. Vlastní svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem večer, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

Více o jednotlivých svátečních dnech naleznete zde: https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi

https://www.cirkev.cz/archiv/140416-velikonocni-triduum-krok-za-krokem

Přehled bohoslužeb v Olomoucké diecézi naleznete zde: https://www.ado.cz/2022/04/06/bohosluzby-svateho-tydne-v-olomoucke-arcidiecezi/

Přehled bohoslužeb v našem vsetínském děkanátu: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/04/dekanat-vsetin.xls

Křížová cesta obcí – Velký pátek