VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Charita Nový Hrozenkov srdečně děkuje všem, kdo jakýmkoli způsobem pomohli při realizaci letošní Tříkrálové sbírky, ať už koledníkům, místním koordinátorům, kněžím a všem dárcům za štědrost. Všem vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať.

Prohlídky kostela – Otevřené brány

Kostel v Karlovicích kryje 45 tisíc šindelů


Kostel v Karlovicích kryje 45 tisíc šindelů