Křížové cesty

V půstu budou mít křížové cesty v pátky děti.

V neděli budou stavovské v 10.00 v tomto pořadí:
26. 02. – maminky
– 05. 03. – otcové rodin
– 12. 03. – mládež
– 19. 03. – seniorky
– 26. 03. – senioři
– 02. 04. – rodiny

26. 3. v 10:00 křížová cesta s biblickými postavičkami pro rodiny s dětmi v pastoračním centru