Monthly Archives: Říjen 2023

Děkanátní setkání mládeže 10+

Svatohubertská mše

Misijní neděle 23.10.

Poselství papeže Františka k světovému dni misií:
https://www.missio.cz/aktuality/poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-misii-22-rijna-2023/

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.
Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: „Kráčejme po cestě s hořícím srdcem.“ (srov. Lk 24,13–35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Zobrazit více »