Monthly Archives: Leden 2023

Tříkrálová sbírka 2023

Víkend 6. – 8. ledna jsme mohli opět potkat, po nucené dvouleté „covidové“ pauze, Tříkrálové skupinky koledníků, kteří nám přinášeli pokoj a požehnání do našich domovů. K Tříkrálové sbírce a k její realizaci je zapotřebí velkého množství dobrovolníků, kteří s úžasnou ochotou a svým vzácným volným časem, obcházejí naše obydlí, aby radost z největší události v dějinách lidstva byla stále živá.

  Velké Karlovice a jejich skvělí spoluobčané, opět dokázali, že svou štědrostí a dobrosrdečností můžeme pomoci dobré věci, kdy se podařilo vybrat neskutečných 170 103 Kč. Můžeme se dokonce pyšnit skvělým prvenstvím a to, že jsme měli nejvíce Tříkrálových skupinek čítajících 15 vedoucích a 50 dětí, které svým zpěvem s upřímným úsměvem dodaly této živé tradici nádheru.

  Obrovské poděkování přísluší Vám všem ochotným dárcům za štědrost, vstřícnost, vedoucím skupinek za tíhu zodpovědnosti i trpělivosti a největšího díku uznání si zaslouží Naši koledníci, kteří svou roli zodpovědnosti brali opravdu vážně a za to vše upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jak je psáno:
„Člověče, neboj se, vždyť Já jsem s Tebou, s mou Boží pomocí to vždy zvládneme“.  

                                                 Jana Němečková               Koordinátor Tříkrálové sbírky

Zobrazit více »

Neděle Božího slova 22.1.2023

více informací zde: https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/

Zobrazit více »

Plnomocné odpustky – sté výročí působení Verbistů 15.1.-22.10.2023

Jubileum 1923 – 2023 | Spoločnosť Božieho Slova (verbisti.sk)

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie je možné získat úplně odpustky u příležitosti slavení jubilejního roku – stoleté přítomnosti a působení Společnosti Božího Slova na Slovensku a v České republice. Odpustky lze získat v době od 15. ledna 2023 do 22. října 2023 ve všech chrámech Společnosti Božího Slova, což zahrnuje kostely i kaple ve správě verbistů. Nemusí být nutně na jejich území, mohou jim být pouze svěřeny. 

více informací naleznete zde: https://www.verbisti.sk/jubileum-1923-2023/odpustky-v-jubilejnom-roku/

http://www.verbisti.sk