Živý růženec

Živý růženec (2 růže) – modlitba daného desátku růžence každý den v libovolnou dobu. Změna desátku růžence se mění co měsíc a s tím je spojena i změna za daný úmysl.