Monthly Archives: Prosinec 2022

Roráty 2022

Tento příznačný název nemusí na první dojem působit adventně, ale je tomu přesně naopak a roráty (neboli mše svaté před rozedněním) bezprostředně k tomu období patří. V naší farnosti byly v adventu roráty každé úterý a čtvrtek od 6:30 h, a to převážně pro naše nejmladší, tedy děti, kterým se i promluva uzpůsobila.

Jejich příchod do kostelíčka byl obohacen nesením lucerniček se světýlky, kterými osvětlují oltář a přitemněný kostelík. Jednou jeden klučina, jmenuje se Martínek donesl svítícího anděla s 20 diodovými světly, ten to tam opravdu rozzářil. Jeho odpověď byla „že zrovna ráno žádnou lucerničku nenašel“, prý anděl byl po ruce a měřil bezmála 1/2metru.

Na konci mše svaté se vždy nalepovaly hvězdičky na papírové nebe nad jeslemi Ježíška, aby při narození měl rozzářený betlém. A aby toho nebylo málo, tak v pastoračním centru obětavé maminky měly nachystanou snídani, abychom byli posilněni nejen na duši, ale i na těle.

sv. Mikuláš

Svatý Mikuláš ve Velkých Karlovicích

   Letos se v naší obci Mikuláš doslova zabydlel. I když jeho svátek přesně vychází na úterý 6.prosince, tak s předstihem si nemohl ujít návštěvu mateřské školy, následně spanilou jízdu v motorovém kočáře přes všechna údolí Karlovic, až po poslední návštěvu, kterou si nechal na 2. adventní neděli ve velkokarlovickém kostelíku.

  Děti nejprve čekaly s obrovským očekáváním, jestli se náhodou svatému Mikuláši něco nestalo nebo jestli nezapomněl přijít. Je však vidět, že v tomto má svatý Mikuláš jasno, nerad by dětičky o svůj příchod připravil, neboť v tom je jeho hlavní poslání, dělat radost, obdarovávat, ale hlavně odlehčit v době adventní a připomenout, že těšení se na sv. Mikuláše je jen předobraz veliké radosti, která nás čeká na Štědrý den, a tou je svátek narození Božího dítěte.

Betlémské světlo 17.12.

Zpovídání

Velké Karlovice 11.12. v čase 15:00 až 16:00.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 10.11.2022

Přítomni byli o. František Kantár, členové farní rady – Zdeněk Drienovský, Lenka Holčáková, Alena Janotová, Petr Koňařík, Terezie Koňaříková, Petr Kupčík, Milena Mikulová, Jitka Ryplová, Anička Šimčíková, Pavla Šrubařová, Veronika Valchářová, Helena Vašutová, Jindřiška Zvěřinová.          

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

  • Oznámení o složení nově zvolené farní pastorační rady, postupné směrování činnosti jednotlivých členů farní rady do různých oblastí – např. katecheze pro děti o prvních pátcích, adorace koncem kalendářního měsíce, setkávání mužů, zapojení rodin do farního života, činnost mládeže apod.
  • Informovanost farníků o jednání farní pastorační rady nejen formou zápisu na internetových stránkách, ale i jeho vyvěšením do vývěsky. Dále při nedělních bohoslužbách následujících po setkání rady, také vystoupením některého z členů, který přednese přítomným informaci o průběhu a závěrech jednání. Také před plánovaným setkáním farní rady bude veřejnost informována o tom, co by se na něm mělo projednávat a bude dán prostor pro náměty, nápady a připomínky farníků, se kterými se mohou obracet na členy farní rady a tyto budou na jednání diskutovány.
  • Roráty se v letošním roce uskuteční celkem 6x – každé úterý a čtvrtek, vždy v 6:30 hod. a letos už i včetně snídaně pro zúčastněné děti v pastoračním centru. Začíná se v úterý 29. listopadu a poslední rorátní mše bude ve čtvrtek 15. prosince.
  • Mikuláš přijde do našeho kostelíka nadělovat v neděli 4. prosince po druhé mši svaté.
  • Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích je naplánován takto:

24.12. – Štědrý den                   24:00 hod.

25.12. – 1. svátek vánoční          8:00 hod. a 10:30 hod.

26.12. – 2. svátek vánoční          9:00 hod. – POUZE JEDNA MŠE SVATÁ !

28.12. – sv. Mláďátka                 18:00 hod.

29.12.                                        8:00 hod.

30.12. – svátek svaté Rodiny          ?

31.12. – sv. Silvestr                        15:00 adorace, 16:00 hod. mše svatá

  1.1. – Nový rok, Matka Boží, Panna Maria 8:00 hod. a 10:30 hod.

  • 18.12. v 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Daniela Hůlky a Miroslava Brabce
  • 30.12. v 17:00 hod. se můžeme těšit na koncert našeho farního sboru s jejich hosty

Příští zasedání farní rady je naplánováno na 9.2.2023.