Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 10.11.2022

Přítomni byli o. František Kantár, členové farní rady – Zdeněk Drienovský, Lenka Holčáková, Alena Janotová, Petr Koňařík, Terezie Koňaříková, Petr Kupčík, Milena Mikulová, Jitka Ryplová, Anička Šimčíková, Pavla Šrubařová, Veronika Valchářová, Helena Vašutová, Jindřiška Zvěřinová.          

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

  • Oznámení o složení nově zvolené farní pastorační rady, postupné směrování činnosti jednotlivých členů farní rady do různých oblastí – např. katecheze pro děti o prvních pátcích, adorace koncem kalendářního měsíce, setkávání mužů, zapojení rodin do farního života, činnost mládeže apod.
  • Informovanost farníků o jednání farní pastorační rady nejen formou zápisu na internetových stránkách, ale i jeho vyvěšením do vývěsky. Dále při nedělních bohoslužbách následujících po setkání rady, také vystoupením některého z členů, který přednese přítomným informaci o průběhu a závěrech jednání. Také před plánovaným setkáním farní rady bude veřejnost informována o tom, co by se na něm mělo projednávat a bude dán prostor pro náměty, nápady a připomínky farníků, se kterými se mohou obracet na členy farní rady a tyto budou na jednání diskutovány.
  • Roráty se v letošním roce uskuteční celkem 6x – každé úterý a čtvrtek, vždy v 6:30 hod. a letos už i včetně snídaně pro zúčastněné děti v pastoračním centru. Začíná se v úterý 29. listopadu a poslední rorátní mše bude ve čtvrtek 15. prosince.
  • Mikuláš přijde do našeho kostelíka nadělovat v neděli 4. prosince po druhé mši svaté.
  • Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích je naplánován takto:

24.12. – Štědrý den                   24:00 hod.

25.12. – 1. svátek vánoční          8:00 hod. a 10:30 hod.

26.12. – 2. svátek vánoční          9:00 hod. – POUZE JEDNA MŠE SVATÁ !

28.12. – sv. Mláďátka                 18:00 hod.

29.12.                                        8:00 hod.

30.12. – svátek svaté Rodiny          ?

31.12. – sv. Silvestr                        15:00 adorace, 16:00 hod. mše svatá

  1.1. – Nový rok, Matka Boží, Panna Maria 8:00 hod. a 10:30 hod.

  • 18.12. v 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Daniela Hůlky a Miroslava Brabce
  • 30.12. v 17:00 hod. se můžeme těšit na koncert našeho farního sboru s jejich hosty

Příští zasedání farní rady je naplánováno na 9.2.2023.