Monthly Archives: Červenec 2021

Svátek svatých Cyrila a Metoděje

(u kaple na rozcestí Podťaté, 5.7.2021)

Je letní pondělí, 5. července, svátek svatých Cyrila a Metoděje. Oblékáme sváteční šaty, startujeme kola a vyrážíme na mši svatou pod širákem, ke kapli zasvěcené těmto dvěma věrozvěstům.  Už zdálky vidíme neobvyklý obraz, který se nám naskytne jenom jednou do roka; kaplička je otevřená, okolo ní jsou rozestavěné lavičky a dokonce i dva veliké slunečníky. Lavičky jsou zaplněné a s radostí rozeznáváme známé tváře. Parkujeme kola pod mohutnou lípou a jdeme si najít svoje místečko.

Zobrazit více »

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021

  • „Já jsem s tebou po všechny dny“

Milí dědečkové, milé babičky!
„Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko. Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat  samotného! Zobrazit více »

Pěvecký sbor Svatobor ze Sušice (z jižních Čech)

Příjemného zpestření se nám dostalo 4. července (na sv. Prokopa), kdy nás při hrubé mši svaté doprovázel pěvecký sbor ze Sušice, pod vedením sbormistra Josefa Baierla. Tento sbor s mimořádnou historií čítá kolem 40 členů.

Byli na zájezdovém odpočinkovém, ale i pracovním kempu na Horní Bečvě. Kdo jste měli možnost je slyšet na živo, určitě mi dáte za pravdu, že liturgie byla povznesena a náš dřevěný kostelík doslova rezonoval.

Upřímné Pán Bůh zaplať, třeba brzy naviděnou.

Slavnost Těla a Krve Páně 2021

Slavnost Těla a Krve Páně v lidovém pojetí „Boží Tělo“, je přechodný svátek, který je odvislý od doby Velikonoční v daném roce, ale vždy následuje po neděli svátku Nesvětější trojice. Tento svátek a tato slavnost budou vždy zdůrazňovat důležitost Bohočlověka zpřítomnělého reálně v eucharistické podobě Kristova těla a krve.

Zobrazit více »