Monthly Archives: Prosinec 2023

Kurz pro lektory Božího slova

Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Děkanátem Vsetín zřizuje kurz lektorů Božího slova.
Kurz je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení nebo přímluvy. Zkušenosti ale využijí i ti, kdo pracují s textem ve společenství nebo při jiných typech společných setkání, kde se Boží slovo čte.
Kurz povedou P. ThDr. Petr Chalupa a Mgr. Martina Pavlíková, kteří přiblíží teologické a liturgické důrazy při slavení bohoslužby slova, ale také orientaci v liturgických knihách atd. Součástí kurzu je také praktický nácvik čtení textu.
Termín kurzu: od 26. ledna do 10. února 2024.
Přihlášky odevzdejte do 31. 12. 2023 na faře.


Výběrové řízení na Technického pracovníka děkanátu


Vánoční koncert


Betlémské světlo