Monthly Archives: Září 2022

Slavnost Cyrila a Metoděje

V podvečer svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, byla sloužena mše svatá po 10 letech u zvonice za Miloňovú, která je těmto dvěma velmi významným svatým zasvěcena. ,,Věříme, že se tato mše a událost stane již tradiční a bude se každoročně opakovat,“ znělo z úst některých přítomných.

    Již tradiční mše svatá v tento svátek se konala i u kaple na rozcestí Podťaté. Letos po dlouhých letech nám při mši svaté pršelo, ale víme jak déšť a vláha je pro život důležitá, takže přítomné to neodradilo, ba naopak na konci byli odměněni domácím produktem jak z cukrářské dílny, tak i pálenkovou dobrotou. Na závěr bychom mohli dodat, že vše co se s láskou dělá, tak se daří a pokud je tam Bůh, tak je to prostě Boží.

1. svaté přijímání 2022

Neděle 19. června byla velkou slavností pro naši farnost, ale hlavně pro naše děti, které se poctivě připravovaly, některé dokonce 2 roky na první svaté přijímání. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí, z toho 8 dívenek a 6 chlapců, kteří společně v sobotu poprvé přijali svátost smíření (zpověď) a neděle byla jejich velkým dnem ,,D“. Aby toho nebylo málo, tak na tento den připadal svátek Božího Těla a společně s dětmi jsme prošli procesím kolem našeho kostelíka. Při čtyřech zastaveních otec František žehnal nám všem přítomným, ale i celé farnosti, všem lidem i za ukončení nesmyslného válečného konfliktu.