Aktuální přehled bohoslužeb a ohlášky

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný časS účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin je na území celé České republiky stanoven maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách na 500 osob v daný časv jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5. Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob.

Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí!!!

Doporučuje se při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, upuštění od pozdravení pokoje, časté větrání a úklid společných prostor.

Aktuální informace, kde budou opatření konkretizována naleznete zde: https://www.cirkev.cz/seznam-rubrika-domaci