Aktuální přehled bohoslužeb, ohlášky a úklid


Na bohoslužbách je nyní povoleno pouze do 10% obsazenosti míst k sezení!!! Sledujte prosím aktuální situaci na cirkev.cz


Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie (výzvu Stálé rady České biskupské konference) a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

Upraveno ze zdroje: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210301slovo-arcibiskupa-graubnera-ke-zprisnenym-opatrenim

Stejně jako během první vlny koronavirových opatření je věřícím k dispozici především portál www.mseonline.cz. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe

Při bohoslužbách se dodržují hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, upuštění od pozdravení pokoje, časté větrání a úklid společných prostor.

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz.
Aktuální informace, kde budou opatření konkretizována naleznete zde: https://www.cirkev.cz/seznam-rubrika-domaci
         http://www.ado.cz