Aktuální přehled bohoslužeb, ohlášky a úklidPři bohoslužbách se dodržují aktuální hygienická opatření. Další informace na webových stránkách www.cirkev.cz.
Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe