Aktuální přehled bohoslužeb, ohlášky a úklid


Při bohoslužbách se dodržují hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, rozestupy 2m (mimo členy jedné domácnosti), použití respirátoru či nanoroušky, upuštění od pozdravení pokoje, časté větrání a úklid společných prostor. Další informace na webových stránkách www.cirkev.cz.

Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz.
Aktuální informace, kde budou opatření konkretizována naleznete zde: https://www.cirkev.cz/seznam-rubrika-domaci
         http://www.ado.cz