Aktuální přehled bohoslužeb a ohlášky

Milí farníci,

stále je omezen počet účastníků na mši svaté, prosíme o toto respektování. MAXIMÁLNÍ POČET NA MŠI SVATÉ OD 25.5. JE 300Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
– Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
– Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200430usneseni-vlady-cr-o-zvyseni-poctu-osob-na-bohosluzbach

 

I nadále trvá, že jsou všichni věřící do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu.

Aktuální informace, kde budou opatření konkretizována naleznete zde: https://www.cirkev.cz/aktuality


PŘEHLED ONLINE PŘENOSŮ BOHOSLUŽEB:
https://www.mseonline.cz/

mše svaté z Valašské Polanky (https://farnost.valasskapolanka.cz/):
https://www.youtube.com/channel/UCJ_kqiR3CIaH_pFaIXiYcrg

mše svaté z Valašského Meziříčí (https://farnost-valmez.cz/):
https://www.youtube.com/channel/UC5_bzr1h9OMZMy52YSGhlgw

mše svaté z Hutiska-Solance (http://www.farnosthutisko.cz/aktuality.php):
https://www.hvfree.net/kamery/hutisko-kostel/

mše svaté z Prostřední Bečvy (http://www.svatazdislava.cz/bohosluzby/) 
a Dolní Bečvy (https://farnostdolnibecva.majestat.cz/menu/nedelni-ohlasky-2):
https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/
https://www.facebook.com/fadolnibecva