Aktuální přehled bohoslužeb a ohlášky


Od 27.12. je možné, aby na bohoslužbách bylo pouze do 10% obsazenosti míst k sezení!!!


Ministerstvo zavádí roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR: Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest. Z tohoto nařízení vyplývá, že od čtvrtka 10.9.2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání !!!

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Stejně jako během první vlny koronavirových opatření i tentokrát je věřícím k dispozici především portál www.mseonline.cz. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe

Doporučuje se při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, upuštění od pozdravení pokoje, časté větrání a úklid společných prostor.

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opatření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz.
Aktuální informace, kde budou opatření konkretizována naleznete zde: https://www.cirkev.cz/seznam-rubrika-domaci
         http://www.ado.cz