Mládež


Spolčo pro mladé

Spolčo mladých ve Velkých Karlovicích má už delší trvání. Velikost tohoto společenství se stále mění, ale navštěvuje ho zhruba 15-20 mladých z farnosti od studentů po pracující. Není to pouze uzavřený okruh lidí, a tak se někdy připojí i mladí z vedlejších vesnic. Pravidelně se scházíme jedenkrát měsíčně v sobotu cca od 17:00 v pastoračním domě, kde společně trávíme odpoledne a večer. A v čem takové spolčo spočívá? Především jde o setkání s přáteli a Bohem. Vzájemném naslouchání a učení, podělení se o své zážitky nebo jen o tom, být s druhými a trávit společný čas. Celý program je hlavně o společné domluvě nás mladých. Většinou se hrají hry, zpívá a trénuje na nedělní mši svatou. Mnoho z nás doneseme nějaké občerstvení, objednáme pizzu a jen tak si povídáme. Co se však řadí do pravidelné součásti programu je Lectio divina, tedy četba svatého Písma a rozjímání nad nim. Častokrát se to rozvine v příjemnou debatu, kde se vzájemně doplňujeme a obohacujeme v tom, jak jsme to pochopili a jak se nás to dotklo. Dále je tam prostor pro modlitbu. Při ní vzdáváme díky Pánu, předkládáme prosby a děkujeme. Někdy se duchovní program doplní i adorací a každé spolčo je pak zakončené křesťanským filmem. Hlavním cílem je tedy přiblížit mladé k Bohu, umět otevřít svá srdce, naučit se mu naslouchat a odevzdat. Jako každé společenství, tak i toto stále roste a má se v čem zlepšovat a vyvíjet. Společně se ale snažíme toto Boží dílo rozvíjet a udržovat a věříme, že s Božím požehnáním bude i nadále nést ovoce.

Během teplých měsíců se domlouváme i na různé akce, většinou jsou to túry a nebo návštěvy poutních míst.

S námi mládežníky je možno se sdílet na společném facebookovém profilu FC.


spolčo 19.3.2022

túry

CSM 2012

Celostátní setkání mládeže – Žďár nad Sázavou 2012

Adventní obnova mládeže 2011 – Spojme Svět Láskou