Kostel

4 min. video kostela

Datum začátku používání kostela.

Pohled přes hlavní bránu.

Pohled z hřbitova.

Památka všech věrných zemřelých

 

Současný hlavní oltář.

Oltář Lurdské Panny Marie v pravém boku kostela.

Kazatelna a levý oltář sv. Jana Nepomuckého.

SVOJE PŘÍSPĚVKY NA OPRAVY HISTORICKÉ BUDOVY KOSTELA MŮŽETE POSÍLAT NA ČÍSLO ÚČTU: 1765242399/0800