Ve škole a v pastoračním domě

Náboženství se učí od září jednoho roku do konce května dalšího roku, kopírujíc školní rok. 

Přihlašování do náboženství je v KVĚTNU každého kalendářního roku. Přihláška se odevzdává na farním úřadě do konce KVĚTNA každého kalendářního roku.

Formulář přihlášky do náboženství ke stažení