Pomoc misiím

Sbírání použitých poštovních známek

Ludmila Vránová

Pomoc misiím se nemusí uskutečňovat jen formou finančních prostředků. Existuje mnoho jiných možností, jak misie skutečně podpořit. Jednou z možností jak pomoci, jsou použité poštovní známky, které by jinak ve většině případů skončily v koši.

Schönstattské hnutí organizuje sběr známek i dalších filatelistických materiálů již celou řadu let. Tato akce probíhá nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích v Evropě a ve světě. Všechny takto nasbírané známky se soustředí do Schönsttatu (mezinárodní centrum hnutí, které se nachází v Německu). Tam dochází k jejich třídění podle požadavků a kritérií německých filatelistických společností, od nichž se známky dostávají zase dál k samotným sběratelům.

Za utržené peníze jsou pořizovány různé potřebné věci pro misijní oblasti, v tomto případě zejména pro Indii. Výtěžek peněz neslouží jen k nákupu potřebných věcí, ale z části pokrývá také pobyt a studium indických chlapců v seminářích, a usnadňuje jim tak cestu ke kněžství. V každém roce díky sběru známek může studovat 10 až 15 bohoslovců, kteří by jinak měli z finančních důvodů tuto cestu uzavřenou. Tito studenti (spolu se studenty z jiných zemí) se zase mnohdy podílí na třídění známek, a tak se vlastně jedná o uzavřený kruh. Ti, kterým se již dostalo pomoci, pomáhají těm, co pomoc potřebují. Celou akci sběru známek garantuje společnost schönstattských kněží – Schönstatt Patres z Německa, jmenovitě P. Karel Bausenthard.

 

Pro ty z vás, kteří by se rádi zapojili do sbírání poštovních známek na misie, uvádíme několik praktických informací: Známky, pokud ještě nejsou odlepené, neodlepujte, pouze vystřihněte s cca 1cm okrajem. U obálek a pohledů a všeho, co má známku nebo razítko přibližně do roku 1950, je lépe vše nechat v celku – nerozstřihovat (včetně starých pohledů třeba i se strženou známkou).

Shromážděné známky posílejte na adresu:

Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí, pastorační asistentka Ludmila Vránová, Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské Meziříčí.

Za všechny, kdo se do sběru i odlepování a třídění známek zapojují ze všech farností naší arcidiecéze i diecéze brněnské a ostravsko-opavské, je dvakrát za rok sloužena mše svatá.