1. svaté přijímání 2022

Neděle 19. června byla velkou slavností pro naši farnost, ale hlavně pro naše děti, které se poctivě připravovaly, některé dokonce 2 roky na první svaté přijímání. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí, z toho 8 dívenek a 6 chlapců, kteří společně v sobotu poprvé přijali svátost smíření (zpověď) a neděle byla jejich velkým dnem ,,D“. Aby toho nebylo málo, tak na tento den připadal svátek Božího Těla a společně s dětmi jsme prošli procesím kolem našeho kostelíka. Při čtyřech zastaveních otec František žehnal nám všem přítomným, ale i celé farnosti, všem lidem i za ukončení nesmyslného válečného konfliktu.