Kategorie příspěvků Nezařazené

Tříkrálová sbírka 3.-24. ledna 2021

 Z výtěžku sbírky chceme podpořit hlavně provoz Domu pokojného stáří. V „domečku“ bydlí senioři, kteří vyžadují náročnou péči. Našim cílem je zpříjemnit seniorům závěr jejich života, protože mezi přežitím a prožitím je velký rozdíl. Také část výtěžku poputuje k rodinám, které se dostanou do problematických situací, jako je nemoc nebo nepředvídatelná událost.

KLASICKÁ KOLEDA SE V TÉTO SITUACI NEUSKUTEČNÍ.

 Jak můžete přispět v obci VELKÉ KARLOVICE?

  • V neděli v kostele vždy před a po Mši svaté.
  • V informačním centru Velké Karlovice
  • Na obecním úřadě v úředních hodinách
  • V knihovně

 ONLINE (přes internet)

  • Prostřednictvím “ONLINE KASIČKY“ na hlavní stránce https://www.trikralovasbirka.cz/, nebo odkazem na webu Charity Nový Hrozenkov (při zadání PSČ jako variabilní symbol, dojde k identifikaci a dar poputuje do té Charity, pod kterou daná obec spadá)
  • pomocí DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 (tímto podpoříte Tříkrálovou sbírku jako celek)

Samozřejmě o požehnání domu Vás nechceme ochudit. Proto v tomto období budou vybraní vedoucí obcházet Vaše domy, nadepisovat nad dveře K+M+B 2021 a tím přinášet požehnání.

Děkujeme za Vaši pomoc i v této nelehké době.

od 8.12. Rok svatého Josefa

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V tomto roce platí mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků. Zobrazit více »

opatření od 27. prosince

Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% kapacity obsazenosti kostela. 
Zobrazit více »

ADVENT jako příležitost k obnově manželství

Pokyny pro manžele můžete shlédnout na videu: https://youtu.be/I0EfT_iMTTo

Manželský adventní kalendář ke stažení zde: manželský adventni_kalendar

 

 

 

 

zdroj Centrum pro rodinu děkanátu Vsetín: https://www.vsetin.dcpr.cz/aktualne.html

Dušičkové odpustky

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem. Zobrazit více »

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Zobrazit více »

Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru.

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Zobrazit více »

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201007vyzva-stale-rady-ceske-biskupske-konference

Sestra Naomi (Eliška Mužíková)

   Skoro po 10 letech se domů do Velkých Karlovic vrátila naše rodačka, sestra a kamarádka Eliška Mužíková, která je nyní sestřička v řádu Misionářek lásky, sester Matky Terezy v Římě.

   Její cesta do řádu nebyla úplně přímá. Vystudovala Střední zdravotnickou školu na Vsetíně. Po studiích odjela pracovat do Prahy na 3 roky. Práce zdravotní sestry ji bavila a naplňovala. Vždy měla blízko k nemocným a opuštěným. Zobrazit více »

Kaple Nejsvětější Trojice v Jezerném

V údolí Jezerné se nachází jediná farní kaple Nejsvětější Trojice (sv. Jana). (Ostatní kaple a kapličky v obci jsou buď obecní, nebo soukromé.) Je to drobná lidová stavba s cibulovitým tvarem, věžičkou se zvonem, pokrytá dřevěným šindelem, která byla dostavěna Karlem Paigrem r. 1873. Před oltářem na dlažebním kameni se dochoval nápis: „Zde rozimej boží lásky a milosti máš mít otevřenu branu wěčnej radosi. MDCCCLXXIII“. Zobrazit více »