Archiv autora správcem

Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 11. února 2021 neodsouhlasila prodloužení nouzového stavu, který byl vyhlášen z důvodu pandemie Covid-19. Níže přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla k této situaci.

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou přijata analogická opatření jinými civilními autoritami v rámci jejich kompetencí  a s podobnými účinky.

Situaci sledujeme a jakmile budou k dispozici nějaké konkrétní informace, zveřejníme je. Za všech okolností platí, že bychom neměli opouštět horlivý náboženský život, protože Bůh je stále týž a být s ním v živém vztahu je stále stejně zásadní a podstatné. Na druhou stranu mějme na zřeteli, že naše chování nechrání nebo neohrožuje jen nás samotné, ale i naše bližní. Důvěřovat Pánu a jednat ohleduplně, to je správný postoj současných dní. 

Praha, 12. února 2021
 
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210212vyjadreni-generalniho-sekretare-cbk-k-neprodlouzeni-nouzoveho-stavu

Tříkrálová sbírka 3.-24. ledna 2021

 Z výtěžku sbírky chceme podpořit hlavně provoz Domu pokojného stáří. V „domečku“ bydlí senioři, kteří vyžadují náročnou péči. Našim cílem je zpříjemnit seniorům závěr jejich života, protože mezi přežitím a prožitím je velký rozdíl. Také část výtěžku poputuje k rodinám, které se dostanou do problematických situací, jako je nemoc nebo nepředvídatelná událost.

https://www.nhrozenkov.charita.cz/jine-aktivity/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2021/

Zobrazit více »

neděle Božího slova 24.1.2021

dopis kardinála Dominika Duky k neděli Božího slova 24.1.2021 zde: http://biblickedilo.cz/wp-content/uploads/2021/01/sbirka2021dopisDuka.pdf

 

od 8.12. Rok svatého Josefa

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V tomto roce platí mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků. Zobrazit více »

opatření od 27. prosince

Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% kapacity obsazenosti kostela. 
Zobrazit více »

ADVENT jako příležitost k obnově manželství

Pokyny pro manžele můžete shlédnout na videu: https://youtu.be/I0EfT_iMTTo

Manželský adventní kalendář ke stažení zde: manželský adventni_kalendar

 

 

 

 

zdroj Centrum pro rodinu děkanátu Vsetín: https://www.vsetin.dcpr.cz/aktualne.html

Dušičkové odpustky

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem. Zobrazit více »

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Zobrazit více »

Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru.

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Zobrazit více »

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201007vyzva-stale-rady-ceske-biskupske-konference