Archiv autora správcem

Prohlídky kostela – Otevřené brány

Kostel v Karlovicích kryje 45 tisíc šindelů


Kostel v Karlovicích kryje 45 tisíc šindelů

Děkovná mše a koncert k ukončení oprav kostela

Nadílka sněhu u obnoveného kostela a interiér po obnově lavic a oken

obnoveny-kostel-v-noci00-kostel-vnejsi-pohled-01pohled-na-interier-kostela

Nový misijní kříž

Misijní kříž je kříž, který se v závěru lidových misií žehná a staví se v dané obci na předem vybrané místo, zpravidla u kostela, aby připomínal konání misií. Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v katolické církvi. V současné době jsou v České republice konány řádem Redemptoristů a kromě nich je provádí od roku 1997 také FATYM z Vranova nad Dyjí. Lidové misie konají také členové Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, kteří působí v České republice od roku 2000 a mají své sídlo v Dobrušce a Lošticích. Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10-15 let. Cílem misií je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků.

Zatím poslední lidové misie se konali v naší farnosti v květnu 2014. Připomínal to i starý misijní kříž. Ten byl však ve velmi zlém technickém stavu – shnilý zevnitř. Proto byl udělán nový misijní kříž i v souvislosti s celkovými opravami kostela. Autorem nového misijního kříže je stolař Vojtěch Petřek z Nového Hrozenkova.

novy-misijni-kriz

Kostel ve Velkých Karlovicích zaznamenává rekordní návštěvnost

Kostel ve Velkých Karlovicích zaznamená rekordní návštěvnost b

Opravy přinášejí nové věci

Od začátku oprav objevujeme stále nové věci. Tady přinášíme alespoň ty nejdůležitější objevy.

Při odstraňovaní šindelů ze zdí se objevilo pár šindelů, na kterých byl rok a jména lidí, kteří opláštění dělali. Bylo to v roku 1951 a skupinu vedl p. Holčák.

rok opravy opláštění 1951 DorňákHolčák a spol

Při demontáži věže se objevilo hned několik zajímavých prvků. Tesaři měli hodně práce se sundáváním kříže. Dlouho nemohli přijít na to, jak ho odmontovat. Až po dlouhé době zjistili, že kříž je zašroubovaný. Ten systém nebylo vidět kvůli krytu, který se odborně nazývá hrotnice a je ze dřeva.

dateil kovaného hlavního kříže

hrotnice hlavního kříže

Další zajímavostí je mechanika, která se používá při zvonění, které je stále ruční. Na věži byly 2 zvony: větší P. Marie Pomocnice křesťanů vážící asi 120 kg, vyroben v České u Brna v 1861 a druhý menší svatého Jiří vážící asi 80 kg, vyroben v Brně v 1929. Oba zvony byly vyčištěné a jsou do začátku září vystaveny v kostele.

mechanika upevnění zvonů

očištěný zvon P. M. Pomocnice křesťanů vyroben v 1861 v České u Brna

očištěný zvon sv. Jiří - umíráček 1929 vyroben v Brně

Ve věži se našly dvě skleněné nádoby, v kterých byly dobové věci a dokumenty. Kromě dokumentů se tam našly i dvě malé skleničky, vyrobené v Mariánské Huti v 1886 firmou Solomona Reicha. Jedna má motiv psa a druhá veverky.

sklenička s motivem vlka z 12 04 1886 Mariánská Huť V Karlovice Solomon Reich

sklenička s motivem veverky z 12 04 1886 Mariánská Huť V Karlovice Solomon Reich

Bednění na věži mělo kromě současných hřebíků i mnoho ručně kovaných hřebíků.

ručně kované hřebíky na věži

V posledních dnech se začala odkrývat i střecha. Tam se zase našel šindel, který říká, že poslední oprava střechy byla udělaná v 1986 firmou vedenou p. Dorňákem.

šindel s rokem opravy střechy kostela

 

 

Reportáž ČT1 29. července 2015

Najdete ji na této webové adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381990729-udalosti-v-regionech/obsah/414566-rekonstrukce-dreveneho-kostela

anebo klikněte na tento odkaz:

Reportáž ČT o opravě kostela

Budoucím farníkům z 12. září 1927

Po otevření skleněných schránek z věže kostela jsme našli listinu, na kterou se můžete podívat. Podstatu tvoří popis opravy kostela.

Zajímavý je poslední odstavec listiny. Budoucí farníci karlovští. My jsme s obětmi opravovali náš kostelíček a také jsme radostně do něho spěchali. Nestačil nám – zvláště o větších svátcích – bývalo v něm těsno, mnozí museli stát kolem kostela venku. Chtěli jsme stavět nový, prostrannější, ale nebylo peněz. Někteří projevovali obavy, že pokolení, která přijdou po nás, už sotva v tak hojném počtu tento chrám Páně budou navštěvovati. Ničeho snad si nepřejeme více, než abychom se mýlili. Nechť i Vám je chrám Páně tak drahým a milým a útulným, jako byl nám. Je starou pravdou a ta pravda bude platiti i v budoucnu: v jakém stavu je chrám Páně a jak je navštěvován, takový je náboženský život ve farnosti. A když půjdete do kostelíčka nebo z kostelíčka vedle hrobů na hřbitově, vzpomeňte si také a pomodlete se za ty, kteří kdysi tento chrám Páně opravovali, sem po celotýdenní práci se scházeli a v něm duchovně se posilovali a těšili.“

Velké Karlovice (na svátek jména P. Marie) 12. září 1927.

Podepsaní František Vitásek, Antonín Kolísek a František Pelíšek.

Listiny z věže 0 Listiny z věže 1 Listiny z věže 2

Zvony k očištění

V středu 22. 7. 2015 firma Boroko přijela sundat zvony. Budou očištěné a v září by se měly vrátit na své místo.

IMG_4474IMG_4492IMG_4493