Archiv autora správcem

Přehled úklidu 2019

ADVENTNÍ ADORACE

Adventní doba

Každé úterý a čtvrtek v 6:30 se koná rorátní mše svatá, kde jsou mimo jiné zvány děti.

 

Společná svátost smíření před Vánocemi bude v neděli 16.12.2018 od 15 hodin.