Archiv autora správcem

Svatodušní vaječnice 27.5.

Farnost srdečně zve na svatodušní vaječnici v sobotu 27.5. od 16h.

Farní výlet ke kapličce 21.5.

výlety ke kapličkám

Výlety ke kapličkám naší farnosti se budou konat pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4., vedené Otcem Františkem. Sraz 13:45 u kostela.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém 21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými. Sraz ve 14hodin u kostela.
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 25.6., vedení se ujme pan Bolf.

Zápis z pastorační farní rady 9.2.2023

Bod.1

Prvním diskutovaným tématem byla potřeba obnovit farní společenství – vytvořit příležitosti pro setkávání farníků, rodin s dětmi, mládeže,atd..tak aby se vzájemné vztahy udržovali, prohlubovali, vznikali nové… Některá společenství se po kovidem znemožněném setkávání již neobnovila ( setkávání mužů, maminek s malými dětmi v pastoračním centru v dopoledních hodinách, mládež apod.).
Shodli jsme se, že nápady na různé akce nechybí. Chybí jednotlivé nápady dotáhnout do konce a jednotlivci, kteří by se realizace ujali a vytrvali.
Výsledkem této diskuze jsou nakonec konkrétní datum krátkých výletů ke kapličkám v našem okolí.
Výlety by se uskutečňovali pravidelně každou 3. neděli v měsíci v odpoledních hodinách. Sraz by byl vždy u kostela, výlet byl vždy navržen jedním z členů FR, ten si trasu naplánuje a povede ji. Bližší informace budou vždy vyhlášeny předem. Trasa by měla být vhodná i pro rodiny s dětmi.

  1. Výlet ke kapličkám v Jezerném 19.3.- přes Medvědí, Soláň do Jezerného. Vedené Milenou Mikulovou. Sraz ve 14.hod
  2. Výlet v neděli Božího Milosrdenství ke kapličce na Člověčím 16.4. , vedené Otcem Františkem.
  3. Výlet na Benešky ke kapličce na Janíčkovém  21.5., vedené Míšou a Petrem Koňaříkovými
  4. Výlet ke kapličce v Tisňavách přes Bukurišku 18.6., vedení se ujme pan Bolf.

Další termíny a trasy budeme plánovat na dalším setkání FR.

Bod 2.

Zobrazit více »

Tříkrálová sbírka 2023

Víkend 6. – 8. ledna jsme mohli opět potkat, po nucené dvouleté „covidové“ pauze, Tříkrálové skupinky koledníků, kteří nám přinášeli pokoj a požehnání do našich domovů. K Tříkrálové sbírce a k její realizaci je zapotřebí velkého množství dobrovolníků, kteří s úžasnou ochotou a svým vzácným volným časem, obcházejí naše obydlí, aby radost z největší události v dějinách lidstva byla stále živá.

  Velké Karlovice a jejich skvělí spoluobčané, opět dokázali, že svou štědrostí a dobrosrdečností můžeme pomoci dobré věci, kdy se podařilo vybrat neskutečných 170 103 Kč. Můžeme se dokonce pyšnit skvělým prvenstvím a to, že jsme měli nejvíce Tříkrálových skupinek čítajících 15 vedoucích a 50 dětí, které svým zpěvem s upřímným úsměvem dodaly této živé tradici nádheru.

  Obrovské poděkování přísluší Vám všem ochotným dárcům za štědrost, vstřícnost, vedoucím skupinek za tíhu zodpovědnosti i trpělivosti a největšího díku uznání si zaslouží Naši koledníci, kteří svou roli zodpovědnosti brali opravdu vážně a za to vše upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jak je psáno:
„Člověče, neboj se, vždyť Já jsem s Tebou, s mou Boží pomocí to vždy zvládneme“.  

                                                 Jana Němečková               Koordinátor Tříkrálové sbírky

Zobrazit více »

Neděle Božího slova 22.1.2023

více informací zde: https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/

Zobrazit více »

Plnomocné odpustky – sté výročí působení Verbistů 15.1.-22.10.2023

Jubileum 1923 – 2023 | Spoločnosť Božieho Slova (verbisti.sk)

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie je možné získat úplně odpustky u příležitosti slavení jubilejního roku – stoleté přítomnosti a působení Společnosti Božího Slova na Slovensku a v České republice. Odpustky lze získat v době od 15. ledna 2023 do 22. října 2023 ve všech chrámech Společnosti Božího Slova, což zahrnuje kostely i kaple ve správě verbistů. Nemusí být nutně na jejich území, mohou jim být pouze svěřeny. 

více informací naleznete zde: https://www.verbisti.sk/jubileum-1923-2023/odpustky-v-jubilejnom-roku/

http://www.verbisti.sk

Roráty 2022

Tento příznačný název nemusí na první dojem působit adventně, ale je tomu přesně naopak a roráty (neboli mše svaté před rozedněním) bezprostředně k tomu období patří. V naší farnosti byly v adventu roráty každé úterý a čtvrtek od 6:30 h, a to převážně pro naše nejmladší, tedy děti, kterým se i promluva uzpůsobila.

Jejich příchod do kostelíčka byl obohacen nesením lucerniček se světýlky, kterými osvětlují oltář a přitemněný kostelík. Jednou jeden klučina, jmenuje se Martínek donesl svítícího anděla s 20 diodovými světly, ten to tam opravdu rozzářil. Jeho odpověď byla „že zrovna ráno žádnou lucerničku nenašel“, prý anděl byl po ruce a měřil bezmála 1/2metru.

Na konci mše svaté se vždy nalepovaly hvězdičky na papírové nebe nad jeslemi Ježíška, aby při narození měl rozzářený betlém. A aby toho nebylo málo, tak v pastoračním centru obětavé maminky měly nachystanou snídani, abychom byli posilněni nejen na duši, ale i na těle.

sv. Mikuláš

Svatý Mikuláš ve Velkých Karlovicích

   Letos se v naší obci Mikuláš doslova zabydlel. I když jeho svátek přesně vychází na úterý 6.prosince, tak s předstihem si nemohl ujít návštěvu mateřské školy, následně spanilou jízdu v motorovém kočáře přes všechna údolí Karlovic, až po poslední návštěvu, kterou si nechal na 2. adventní neděli ve velkokarlovickém kostelíku.

  Děti nejprve čekaly s obrovským očekáváním, jestli se náhodou svatému Mikuláši něco nestalo nebo jestli nezapomněl přijít. Je však vidět, že v tomto má svatý Mikuláš jasno, nerad by dětičky o svůj příchod připravil, neboť v tom je jeho hlavní poslání, dělat radost, obdarovávat, ale hlavně odlehčit v době adventní a připomenout, že těšení se na sv. Mikuláše je jen předobraz veliké radosti, která nás čeká na Štědrý den, a tou je svátek narození Božího dítěte.

Betlémské světlo 17.12.