Archiv autora správcem

Poděkování koledníkům

Ve čtvrtek 30.1.2020 uspořádala Charita Nový Hrozenkov kuželkové odpoledne pro všechny malé i větší koledníky Tříkrálové sbírky.

Této akce se účastnilo asi 50 dětí z celého hornovsacka, různé věkové skupiny.

Hrálo se na 4. drahách a začátek byl plný rozpaků. Postupně se všechny děti osmělily a i ti nejmenší dokázali zabodovat. Na závěr byly děti trošku unavené, ale plné úsměvů a radosti v očích.

Děkujeme Charitě Nový Hrozenkov a všem ochotným organizátorům z Charity za uspořádání tohoto hezkého odpoledne.

no images were found

Setkání kněží SVD

Ve dnech 12. – 14. ledna 2020, přijala společnost Božího slova pozvání „duchovního otce“ a uskutečnila v naší farnosti setkání bratří kněží z tohoto řádu. Cílem je setkávání, vzájemné sdílení a v neposlední řadě vyvarovat se i špatným zkušenostem. Pondělní mši svatou vedl otec provinciál Kruták, za účasti 24 kněží a farního společenství.

Poděkování přijde všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě (jídla, obsluhy, úklidu a apod.) Panno Maria, nechť naše farnost vzkvétá.

https://www.verbisti.sk/stretnutie-verbistov-na-morave/

no images were found

Tříkrálová sbírka 2020

Ve dnech 10. – 12. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se jí účastnilo 16 skupinek, které vyrazily do všech koutů naší obce. Všem koledníkům a koledníčkům patří obrovské DÍKY za jejich obětavou službu.

no images were found

 

Úklid kostela 2020