Tříkrálová sbírka 2023

Víkend 6. – 8. ledna jsme mohli opět potkat, po nucené dvouleté „covidové“ pauze, Tříkrálové skupinky koledníků, kteří nám přinášeli pokoj a požehnání do našich domovů. K Tříkrálové sbírce a k její realizaci je zapotřebí velkého množství dobrovolníků, kteří s úžasnou ochotou a svým vzácným volným časem, obcházejí naše obydlí, aby radost z největší události v dějinách lidstva byla stále živá.

  Velké Karlovice a jejich skvělí spoluobčané, opět dokázali, že svou štědrostí a dobrosrdečností můžeme pomoci dobré věci, kdy se podařilo vybrat neskutečných 170 103 Kč. Můžeme se dokonce pyšnit skvělým prvenstvím a to, že jsme měli nejvíce Tříkrálových skupinek čítajících 15 vedoucích a 50 dětí, které svým zpěvem s upřímným úsměvem dodaly této živé tradici nádheru.

  Obrovské poděkování přísluší Vám všem ochotným dárcům za štědrost, vstřícnost, vedoucím skupinek za tíhu zodpovědnosti i trpělivosti a největšího díku uznání si zaslouží Naši koledníci, kteří svou roli zodpovědnosti brali opravdu vážně a za to vše upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jak je psáno:
„Člověče, neboj se, vždyť Já jsem s Tebou, s mou Boží pomocí to vždy zvládneme“.  

                                                 Jana Němečková               Koordinátor Tříkrálové sbírky