Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.1.-25.1.

Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu.

více informací a texty ke stažení naleznete zde: https://www.cirkev.cz/texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2024_30283