Pozor změna!!!

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Hrubá mše svatá v neděli NEBUDE v kostele, ale v kapličce Nejsvětější Trojice v Jezerném v 10:45h.

Cca 1,3 km od kostela směr Soláň.