Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Velké Karlovice konané dne 15.5.2023

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:

 • Vyhodnocení činností a akcí uvedených v zápisu z minulé pastorační rady – dosud naplánované výlety ke kapličkám proběhly, další, které byly na únorové farní radě navrženy, by se měly uskutečnit, jejich termíny budou vždy včas připomenuty a budeme rádi, když se k putování po našich kapličkách připojíte.

Termín červnové procházky ke kapličce v Tísňavách byl přesunut na 25. června, původně byl oznámen na 18. června.

Po prázdninách bychom se mohli vydat ke kapličkám:

 • na Koncové a na Štrčkové – 17. září
 • 15. října ke kapli Panny Marie Růžencové v Podťatém
 • 19. listopadu ke kapličkám na Soláni

Všechny výlety budou včas oznámeny v ohláškách a připomenuty plakátky ve vývěsce. K těmto vycházkám nejsou zatím určení průvodci, pokud by se někdo přihlásil, uvítáme to.

 • K činnostem v kostele, které ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat paní Maruška Barošová, se oficiálně nikdo nepřihlásil, ale jsou operativně řešeny farnicemi, které se domlouvají na jejich realizaci.
 • Dalším bodem, který byl na minulé pastorační radě diskutován, byla potřeba věnovat se více dětem ve farnosti a snažit se vytvářet prostor k jejich setkávání – toto skvěle naplnila Kačka Koňaříková, která kolem sebe soustředila nejmenší děvčata, aby s nimi i s námi společně v postní době prošla páteční křížové cesty a motivovala je k dalším činnostem – za to je třeba jí poděkovat a ocenit odvahu, se kterou se tohoto úkolu zhostila. Každý pátek odpoledne v pastoračním centru s dětmi hraje hry, zpívají a velice hezky se jim věnuje. Tímto bychom rádi povzbudili menší děti, které by měly zájem být součástí tohoto hezkého společenství, aby se nebály, určitě se přišly podívat a zapojit se a rodiče prosíme o podporu.
 • Protože nebylo navrženo konečné umístění dřevořezby kříže s bustou Krista, kterou obci věnovala slovenská partnerská obec Babín, bylo rozhodnuto, že ji necháme ve společenské místnosti pastoračního centra.
 • Nejbližší akcí, která je naplánována, je smažení vaječnice ve farním dvoře v sobotu 27. května od 16:00 hodin, jste srdečně zváni. Plakátek je ve vývěsce.
 • 4. června na Slavnost Nejsvětější Trojice bude druhá mše svatá sloužena u kaple v Jezerném v 10:45 hod.
 • Děti, které poprvé přistoupí k svatému přijímání, tak učiní 11. června při druhé mši svaté, po ní se uskuteční průvod kolem kostela při příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla, se zastavením u třech oltářů venku a posledním v kostele.
 • V pátek 30.června v 17 hodin bude sloužena mše svatá pro děti jako poděkování za ukončený školní rok, po ní bude na farním dvoře následovat táborák s opékáním špekáčků, hrami a tanečky.
 • 4. července v 18 hodin bude vigilie u kapličky Za Miloňovou, toto setkání můžeme také zařadit mezi výlety ke kapličkám v Karlovicích.
 • 5. července o svátku sv. Cyrila a Metoděje bude druhá mše svatá v 10:30 hodin už tradičně sloužena u kaple na rozcestí Léskové – Podťaté.
 • Všechny termíny zmíněných akcí budou vždy včas připomenuty v ohláškách.

Příští zasedání farní pastorační rady se uskuteční po prázdninách – 7. září.