Výlet ke kapličce na Janíčkové

V neděli 21. května po obědě svištělo nahoru do Miloňova nezvyklé množství aut. Tentokrát to nebyli žádní lufťáci, ale Karlovjani natěšení na letošní třetí farní výlet. 😊 Všichni měli stejný cíl – bývalý ovčín, kde už na nás čekali průvodci, Míša a Peťa Koňaříkovi. Sešlo se nás opravdu požehnaně (přesný počet není jistý, ale vyrazilo hojně přes 30 lidí ve věkovém rozpětí od 2 do 80 let). Sluníčko sice svítilo, ale bylo vidět i tmavé mraky. Po druhé hodině zavelel Peťa k pochodu a celá výprava, včetně dvou skalních cyklistů, se svižně dala do pohybu. Pod statkem Cyrila Maliny jsme odbočili doprava a přes lúky šlapali do kopce ke kapličce na Janíčkové. Tady se začaly množit dotazy, jak daleko to ještě bude a kdy bude nějaká pěkná rovinka. Otec František nemeškal a vzal jednoho malého unaveného turistu na ramena. Rovinky jsme se nakonec dočkali a udělali si krátkou přestávku na společnou fotku a někteří také na stopečku slivovice z ruky pana starosty. 😊

Osvěžení i kuráže bylo třeba, protože k bleskům a hromům se za chvilku přidal i déšť. Naštěstí jsme byli dobře připraveni, a tak jsme zbytek cesty absolvovali v pláštěnkách a s deštníky. Po cestě jsme horečně přemýšleli, který svatý je ochráncem proti bouřce. A víte který? Má svátek 4. května a v našem kostele byla při té příležitosti slavnostní hrubá mše svatá. Ano, je to svatý Florián. A také svatí Cyril a Metoděj. Stihne-li nás bouřka na nějakém dalším výletě, už budeme vědět koho prosit za ochranu.

U kapličky byla naplánovaná společná modlitba a občerstvení, ale kvůli bouřce se obojí dost zkrátilo. Naštěstí na hřebeni moc nepršelo, a tak jsme i s proviantem pokračovali v pochodu ke statku u Křenků na Beneškách. Tam jsme dorazili právě včas, abychom se rychle schovali ve stodole. Dívat se na průtrž mračen ze sucha je mnohem příjemnější než ji zažít na vlastní kůži venku. Předpověď hlásila, že bude pršet minimálně hodinu, ale naštěstí přestalo dříve, a tak jsme se za jemného krápání vydali zpátky k autům. Nemohli jsme si sice zpívat písničku, „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu,“ ale i tak to byl moc příjemný společný zážitek.

Těšíme se i na Vás na příštím výletě ke kapličce v Tísňavách, který se uskuteční v neděli 25. června.