Velikonoční triduum

Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční). Oslava Svatého týdne je zahájena o Květné neděli, kdy se symbolicky naznačuje, že „následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě“.

Vrcholem a středem křesťanských Velikonoc je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“, neboli „velikonoční triduum„. Toto třídenní začíná večer na Zelený čtvrtek a končí o velikonoční neděli večerní modlitbou. Vlastní svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem večer, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

Více o jednotlivých svátečních dnech naleznete zde: https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi

https://www.cirkev.cz/archiv/140416-velikonocni-triduum-krok-za-krokem

Přehled bohoslužeb v Olomoucké diecézi naleznete zde: https://www.ado.cz/2022/04/06/bohosluzby-svateho-tydne-v-olomoucke-arcidiecezi/

Přehled bohoslužeb v našem vsetínském děkanátu: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/04/dekanat-vsetin.xls