Tříkrálová sbírka 7.-24.1.2022 – výsledky

Charita děkuje všem, kteří i v roce 2022 zachovali přízeň Tříkrálové sbírce a jakoukoli formou přispěli k její realizaci. Výsledky sbírky jsou ve vývěskách nebo na stránkách Charity. Za každou vybranou korunou je vidět dobré srdce dárců. Děkujeme, že pomáháte s námi. 


Tříkrálová sbírka se ani letos kvůli kovidové situaci nebude konat klasickým způsobem, budete však moci přispět do pokladniček.

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět také online. Děkujeme vám za vaši štědrost a pomoc potřebným.


 Jak můžete přispět v obci VELKÉ KARLOVICE? Na těchto místech do kasiček:

  • v kostele Panny Marie Sněžné
  • na obecním úřadě
  • v informačním centru Velké Karlovice
  • v knihovně
  • v cukrárně Anny Pavelkové
  • ve vinotéce Na Kruháči
  • v prodejně Jednoty na rozcestí Soláň
  • ve zvonici na Soláni

 ONLINE (přes internet)

Samozřejmě o požehnání domu nepřijdete. Proto v tomto období budou vybraní vedoucí obcházet Vaše domy, nadepisovat nad dveře K+M+B 2022 a tím přinášet požehnání.