Nový misijní kříž

Misijní kříž je kříž, který se v závěru lidových misií žehná a staví se v dané obci na předem vybrané místo, zpravidla u kostela, aby připomínal konání misií. Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v katolické církvi. V současné době jsou v České republice konány řádem Redemptoristů a kromě nich je provádí od roku 1997 také FATYM z Vranova nad Dyjí. Lidové misie konají také členové Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, kteří působí v České republice od roku 2000 a mají své sídlo v Dobrušce a Lošticích. Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10-15 let. Cílem misií je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků.

Zatím poslední lidové misie se konali v naší farnosti v květnu 2014. Připomínal to i starý misijní kříž. Ten byl však ve velmi zlém technickém stavu – shnilý zevnitř. Proto byl udělán nový misijní kříž i v souvislosti s celkovými opravami kostela. Autorem nového misijního kříže je stolař Vojtěch Petřek z Nového Hrozenkova.

novy-misijni-kriz