Křížové cesty ve farnosti

  • středy – 17:00
  • pátky – pro děti – v 17:30
  • neděle – stavovské – v 10:00
  • Křížová cesta obcí – 29.3. Velký pátek