výlet po Karlovských křížích a kapličkách

V neděli 28. 4. 2024 se uskutečnila letošní první farní vycházka ke křížům a kaplím. Vyrazili jsme společně z Čartáku směrem ke kříži před Kotlovou a následně sešli ke kapli na Kyvňačkách (u Vašků). Cestu zpět jsme zvolili směrem k Šamánkovu mostu a odtud zpět do Karlovic linkovým autobusem.
Počasí nám přálo, i když vítr byl místy velice nepříjemný.

Už se těšíme na další, která bude 19. 5. spojená s vaječnicí. Bližší informace budou upřesněny.