Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 11. února 2021 neodsouhlasila prodloužení nouzového stavu, který byl vyhlášen z důvodu pandemie Covid-19. Níže přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla k této situaci.

V souvislosti s neprodloužením nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou přijata analogická opatření jinými civilními autoritami v rámci jejich kompetencí  a s podobnými účinky.

Situaci sledujeme a jakmile budou k dispozici nějaké konkrétní informace, zveřejníme je. Za všech okolností platí, že bychom neměli opouštět horlivý náboženský život, protože Bůh je stále týž a být s ním v živém vztahu je stále stejně zásadní a podstatné. Na druhou stranu mějme na zřeteli, že naše chování nechrání nebo neohrožuje jen nás samotné, ale i naše bližní. Důvěřovat Pánu a jednat ohleduplně, to je správný postoj současných dní. 

Praha, 12. února 2021
 
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210212vyjadreni-generalniho-sekretare-cbk-k-neprodlouzeni-nouzoveho-stavu