Výběrové řízení na pozici Technického administrátora děkanátu Vsetín