Tříkrálová sbírka 2020

Ve dnech 10. – 12. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se jí účastnilo 16 skupinek, které vyrazily do všech koutů naší obce. Všem koledníkům a koledníčkům patří obrovské DÍKY za jejich obětavou službu.