Svatý týden v naší farnosti 2021

Vždy hledejme pozitiva a snažme se i na těchto velikonočních svátcích, i když tak trochu opět jinak.

   Krásně o. František v jedné závěrečné promluvě povzbudil, že máme být vděční Pánu Bohu i naší vládě, že nám bylo umožněno vůbec konání mší svatých, (jen pro představu na Slovensku již od vánoc jsou kostely zavřené). Trošičku v hlase bylo poznat (a to nebylo kvůli respirátoru), že náš otec má upřímnou radost ze slavení Veliké noci (vigilie Bílé soboty), neboť tato nejúžasnější slavnost v roce slavená sice omezeně, ale s farníky, je nádherným spolu rozdělením radosti. Jak řekl: „ Už bych nechtěl zažít, to co bylo v loni, protože celou mši jsem si odsloužil sám. Samozřejmě v radosti, ale bez společného rozdělení této radosti.“

   Krásné završení bylo při ranní nedělní mši svaté, která byla za poděkování ke sto letům panu Ludvíkovi Stoklasovi. Jeho skromnost, pracovitost, osobitý humor a hlavně vděčnost by měla být i nám všem inspirací a touhou.

   Aby se Velikonoce uskutečnily ve vší pokoře a kráse, bylo zapotřebí spoustu neviditelného času a oběti. Proto velké díky patří všem uklízejícím, všem zdobícím a aranžujícím, všem čtenářům laikům a adorujícím u Božího hrobu, všem dětem ze scholy, všem ministrantům, varhaníkovi, který si sám zpíval a hned odpovídal, to byl doslova husarský kousek. Samozřejmě upřímné Pán Bůh zaplať za vše o. Františkovi a všem trpělivým a ochotným farníkům.

   Požehnané tyto velikonoce a vždy buďme trochu nad věcí s Duchem Svatým.