Svátek svatých Cyrila a Metoděje

(u kaple na rozcestí Podťaté, 5.7.2021)

Je letní pondělí, 5. července, svátek svatých Cyrila a Metoděje. Oblékáme sváteční šaty, startujeme kola a vyrážíme na mši svatou pod širákem, ke kapli zasvěcené těmto dvěma věrozvěstům.  Už zdálky vidíme neobvyklý obraz, který se nám naskytne jenom jednou do roka; kaplička je otevřená, okolo ní jsou rozestavěné lavičky a dokonce i dva veliké slunečníky. Lavičky jsou zaplněné a s radostí rozeznáváme známé tváře. Parkujeme kola pod mohutnou lípou a jdeme si najít svoje místečko.

Mši svatou slouží otec Jaroslav z farnosti Prakšice, který je zrovna v Karlovicích na táboře se svými ministranty. Bohoslužbu doprovází zpěvem naše Zasněžená schola. Už se těšíme, až si s nimi na závěr zazpíváme: „Svatý Cyrile a Metoději, národ český k vám dnes hledí: zachovejte víry Velehrad!“

Po ukončení mše jsme všichni pozváni k občerstvení. Koštujeme výborné vdolky a věnečky, osvěžujeme se minerálkou, a kdo nešoféruje, může si i přiťuknout na zdraví. Obdivujeme úsilí všech, kteří takovou krásnou slavnost připravili, a rezonuje v nás myšlenka, že svatí Cyril s Metodějem se též nestranili běžného života, ale naopak se mu chtěli přiblížit a tak přinést světlo víry do života každému s kým se setkali. Domů odjíždíme se slovy jiné písně: „Apoštolů to dílo požehnané, dědictví otců zachovej nám Pane.“