Slavnost Těla a Krve Páně 2021

Slavnost Těla a Krve Páně v lidovém pojetí „Boží Tělo“, je přechodný svátek, který je odvislý od doby Velikonoční v daném roce, ale vždy následuje po neděli svátku Nesvětější trojice. Tento svátek a tato slavnost budou vždy zdůrazňovat důležitost Bohočlověka zpřítomnělého reálně v eucharistické podobě Kristova těla a krve.

I v tomto roce se u nás konala slavnost s procesím. Průvod vycházel hlavními dveřmi, zatočil doleva a zastavoval se u připravených oltářů, které byly po obvodu našeho kostelíka, s tím že poslední oltář, opět se vcházelo hlavním vstupem a zakončilo se před hlavním svatostánkem.

Svátostní mši svatou vedl náš o. František a znovu žehnal nám všem farníkům, obci, celé vlasti, za zklidnění v době nemoci a nepřestávat důvěřovat v proměněného Krista.

Vyprošování požehnání je dar milosti, dobré je na toto pamatovat a nezapomínat.