SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

   Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni též jako Solunští bratři, v rámci své misie přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který vytvořil Cyril také písmo nazývané hlaholice. Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou hlavními patrony Moravy.

   Jako každoročně byla v naši farnosti sloužena 5. července hrubá mše svatá u kaple svatých Cyrila a Metoděje na rozcestí Léskové Podťaté. Obřad byl sloužen pod širým nebem za doprovodu naší Zasněžené scholy a celebrována otcem Františkem.

   Po skončení mše svaté si pro nás místní věřící připravili občerstvení v podobě frgálů, koláčků, věnečků i něčeho ostřejšího.

    Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

               Ať v našich srdcích zní slavné: Dědictví otců zachovej nám, Pane.