Sestra Naomi (Eliška Mužíková)

   Skoro po 10 letech se domů do Velkých Karlovic vrátila naše rodačka, sestra a kamarádka Eliška Mužíková, která je nyní sestřička v řádu Misionářek lásky, sester Matky Terezy v Římě.

   Její cesta do řádu nebyla úplně přímá. Vystudovala Střední zdravotnickou školu na Vsetíně. Po studiích odjela pracovat do Prahy na 3 roky. Práce zdravotní sestry ji bavila a naplňovala. Vždy měla blízko k nemocným a opuštěným.

   Společně se sestrou i kamarády nevynechala příležitostnou diskotéku a vždy s ní byla legrace. Její srdce však mělo namířeno jinam. V Praze svou práci dělala s láskou a oddaně, ale stále neměla jasno. Několikrát navštívila komunitu sester Matky Terezy v Praze a tam ucítila, jako by to byl její druhý domov.

   Do řádu vstoupila v roce 2011 v Polsku a po 4 letech složila řeholní sliby a přijala jméno NAOMI. V prosinci roku 2021 jí čeká složení tzv. „věčných slibů“.

   Nyní působí v Římě v místě Tor Bella Monaca. Jde o oblast s velkou kriminalitou plnou morální i duchovní chudoby. V jejich domě působí 7 sester z různých částí světa. Komunikačním jazykem mezi sestrami je angličtina, mše svaté mají slouženy také v angličtině, ale při práci s místními lidmi mluví italsky. Náplní jejich práce je mimo jiné i péče o děti vyrůstající na ulici, jejichž rodiče jsou často drogově nebo jinak závislí, nebo jsou ve vězení. Dětem pomáhají s úkoly, hrají si s nimi, pořádají tábory a snaží se jim dát tolik potřebnou lásku, čas a pocit bezpečí.

   Po celém světě žijí sestry jen z darů dobrodinců a Boží prozřetelnosti. Typický šat, který nosila Matka Tereza, a stále ho nosí sestry po celém světě, se nazývá SÁRÍ. Je bílý s modrými pruhy na okraji a jeho délka je cca 5 m. Své oblečení si perou ručně a snaží se žít ve skromnosti a chudobě, jak je k tomu vedla Matka Tereza.

   Pán Ježíš přislíbil Matce Tereze, že jejich SÁRÍ bude svaté a bude jim ochranou jako plášť Panny Marie. Tomu dosvědčily sestry při požáru jejich domu v Africe, kdy shořelo vše. Po uhašení ohně našly sestry v popelu jejich poskládané a ohněm netknuté SÁRÍ.

   Jsi karlovskou vyslankyní v Římě, je to pro nás dar. „Ať Ti náš Pán žehná, Eliško a Panna Maria Tě chrání svým mateřským pláštěm.“