Rok svatého Josefa

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V tomto roce platí mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků. 

Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. Josefa https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32035

„Patris corde“ – apoštolský list papeže Františka věnovaný sv. Josefu https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32034

Papež: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32038

Sv. Josef
19. března, slavnost
Postavení: snoubenec Panny Marie a Ochránce všeobecné církve
Úmrtí: první pol.I. stol.
Patron: Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.
Atributy: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje